Sayt test rejimida ishlamoqda

Biznesni boshqarish

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 Biznes marketingi Jalolov J.Fattahov A. Yuklash
1 BIZNES QIYMATINI BAHOLASH Xomitov K.Z., Saydaxmedova Z.Dj Yuklash
2 Biznes reja A.Abdullayev, X.Aybeshov. Yuklash
3 Biznes va boshqaruv.(ma`ro’zalar matni) Ganiho’zhaev R.N. Shorahmetov Sh.Tolipov F. Yuklash
4 BIZNESNI REJALASHTIRISH darslik. Ismanov I.N., Davlyatova G.M., Buzrukxonov S.M Yuklash
5 Biznes-rejalashtirish. T-2006.O`quv qollanma Maxmudov-E.X.-Isakov-M.Yu Yuklash
6 BYUDJET G’AZNA IJROSI HISOBI darslik. S.Mexmonov, I.Qo’ziyev, A.Kuliboyev, A.Ostonokulov Yuklash
7 CHET MAMLAKATLAR SOLIQ TIZIMI. F.Sh.Shamsutdinov, Sh.F.Shamsutdinova. Yuklash
8 Innavatsion menejment. Tursunxodjayev Yuklash
9 Innovatsion menejment. A. T. Mardonova. Yuklash
10 MOLIYA STATISTIKASI Shodiyev X. Yuklash
11 Moliya xo‘ jalik yurituvchi subyektlar moliyasi. T.S. Malikov. Yuklash
12 Moliyaviy hisob va hisobot. A.A. Karimov,va boshq. Yuklash
13 MOLIYAVIY MENEJMENT. B.Toshmurodova, O.Xamdamov Yuklash
14 MOLIYAVIY VA BOSHQARUV TAHLILI. A.V. Vahobov, N.F. Ishonqulov, A.T. Ibrohimov Yuklash
15 Mоliya mаtеmаtikаsi Q. Sаfаyеvа Yuklash
16 O`zbekistonda savdo munosabatlari va tadbirkorlik tarixi G`oyibov B.S. Yuklash
17 O‘ZBEKISTON SUG‘URTA BOZORI. X. Shennayev Yuklash
18 Бизнес режа. Укув кулланма. А. Абдуллаев, X. Айбешов. Yuklash
19 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ. Г.С. Джамбакиева Yuklash
20 IQTISODIYOTDAAXBOROT KOMPLEKSLARI VA TEXNOLOGIYALARI A.A.AKAYEV, A.T.KENJABAYEV, YO.S.ILXAMOVA, M.YU. JUMANIYAZOVA Darslik. Toshkent.: , 2018. bet. Darslikni maqsadi – bo‘lajak iqtisodchilarga axborot tizimlarini iqtisodiyotning turli sohalarida ishlatish va boshqaruv faoliyatida avtomatlashtirilgan axborot texnologiyalardan foydalanishni o‘rgatishdan iborat. Yuklash
21 IKTISODIY-MATEMATIK MODELLAR VA USULLAR Sh.R.Mo`minov O`quv qo`llanma. Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA" 2007; 384 bet Yuklash
22 Economical English («Iqtisodiy Ingliz tili») N.N.Normatova. O`quv qo‘llanma: Termiz-2020. -260 bet Yuklash
23 Iqtisоdiyotdа bаlаns tizimlаri. Yakubоv I.О., Hakimov H.A. O‘quv qo‘llanma - Т.: “Zarafshon foto”, 2019. – 177 bet. Yuklash
24 Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. T.: ТМI, 2020, 575 bet. Darslik. T.: ТМI, 2020, 575 bet. Yuklash
25 Xalqaro valyuta operatsiyalari va hisob-kitoblar. T.I.Bobaqulov; J.Ya.Isakov T - : "Iqtisod-Moliya" 2018; 148 bet. Yuklash
26 Iqtisodiy tahlil nazariyasi B.J.Hakimov; B.B.Alimov O`quv qo`llanma Toshkent -"IQTISOD_MOPLIYA" 2013, 240 bet Yuklash
27 Biznes marketingi J.Jalolov, A.Fattahov va b. Darslik. T - : "Iqtisod-Moliya" 2007; 320 bet. Yuklash
28 Iqtisodiyot yo`nalishi talabalari uchun ingliz tilidan matnlar va mashqlar to`plami J.Sh.Djumabayeva Qo`llanma. Toshkent. 2009 Yuklash
29 Makroiqtisod A.Nizomov, N.Namozov, O`.Amonov O`quv qo`llanma. O`zbekiston FA "FAN" nashriyoti, 2004 Yuklash
30 Makro-mikro iqtisodiyot asoslari O.Abdullayev va b. O`quv qo`llanma. T - .: "Cho`lpon" nashriyoti, 2004,-176 bet Yuklash
31 Moliya A.Vahobov, T.Malikov Darslik. Toshkent."Noshir" 2011, 712 bet Yuklash
32 Молиявий xисоб. А. Абдуллаев, Э. Мундинов, М. Юсупова, Б. Солиев, К. Рустамов. Т., «Fan va texnologiya», 2005, 288 бет. Yuklash
33 Молиявий xисоб. О. Бобожоиов, К. Жуманиёзов. Дарслик. Т., «Молия" нашриёти. 2002, 672 бет. Yuklash
34 Xalqaro moliya munosabatlari A.Vahobov va b. Darslik.T.: "SHARQ" 2003.-400 bet Yuklash
35 BIZNES ETIKASI VA MA’NAVIYATI S.NASRITDINOVA, M.TURSUNOVA, U.MUXTOROVA O‘quv qo‘llanma. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”. 2009. - 92 b. Mazkur o‘quv qo‘llanmada savdo-sotiq, biznes sohasi, odob-aхloq, so‘zlashuv, muomala, yurish-turish madaniyati, etikasi va ma’naviyati, kasbdoshlar bilan muzokaralar olib borish, telefonda so‘zlashuv, bahsmunozara, nizolarni hal qilish kabi inson hayotida doimiy uchrab turadigan holatlarni yoritadi. Ushbu o‘quv qo‘llanma oliy o‘quv yurti talabalari, mazkur sohaga qiziquvchilar uchun foydali bo‘lishi mumkin. Toshkent Moliya institutining ilmiy-uslubiy Kengashida muhokama qilinib, 2009-yil 10-fevraldagi 2-sonli qarori bilan nashrga tavsiya etilgan. Yuklash
36 BIZNES - REJALASHTIRISH MAHMUDOV E.X. ISOQOV M.YU. O‘quv qo‘llanma – T.: TDIU, 2006. – 164 b. Qo`llanmada biznеs-rеjaning asosiy bo`limlarini tuzish va ko`rsatkichlarini hisoblash uslubiyati, korxonaning iqtisodiy barqarorligini ta`minlash, tavakkalchilikni kamaytirish va biznеsda muvaffaqiyatga erishishda uning ahamiyati ko`rib chiqiladi. O`quv qo`llanma iqtisodiy mutaxassisliklar bo`yicha ta`lim olayotgan talabalar, aspirantlar va o`qituvchilar, shuningdеk, biznеs-rеja masalalari bilan qiziquvchi barcha shaxslar uchun mo`ljallangan. Yuklash
37 Iqtisodiy talimotlar tarixi Islomov A., Egamov E. O`quv qo`llanma Toshkent -"IQTISOD_MOPLIYA" 2005, 236 bet Yuklash
38 Elektron tijorat asosalari. German M.V., Yuldashev Sh.Q., Usmanova D.Q., Xalikova L.N. O’quv qo’llanma. Samarqand: SamDU nashri, 2021. - bet. Yuklash
39 Innovatsion iqtisodiyot A.Taniyev. Darslik, Samarqand – 2021 Yuklash
40 Moliya va kredit. I.I.Ayubov. O‘quv qo‘llanma. –T.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2020. 360 b. Yuklash
41 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika A.Rasulov va b O`zbekiston faylasuflar jamiyati nashriyoti. Toshkent- 2006, 272 bet Yuklash
42 Biznes strategiyasi. R.T.Tursunov va bosh. Barkamol Fayz media " nashriyoti. T.: 2017 380 b. Darslik (lotin) Yuklash
43 Halqaro iqtisodiy integratsiya G.Nazaroba va bosh. Toshkent. " Tafakkur" nashriyoti Darslik.(lotin)T.: 2010 Yuklash
44 Ichki savdo iqtisodiyoti 1-qism B.Abdukarimov. Darslik.(lotin) Toshkent-2007, 391 bet. Yuklash
45 Ichki-savdo-iqtisodiyoti. B.Abdukarimov. 7-Ichki-savdo-iqtisodiyoti.Darslik.-B.Abdukarimov.-T-2010 lotin Yuklash
46 Ichki-savdo-iqtisodiyoti. B.Abdukarimov. 8-Ichki-savdo-iqtisodiyoti.Darslik.-B.Abdukarimov.-T-2008 lotin Yuklash
47 Ishlab-chiqarish-texnologiyalari. N.K.Yoldoshev 9-Ishlab-chiqarish-texnologiyalari.Darslik-N.K.Yoldoshev-va-bosh.T-2014 lotin Yuklash
48 Jahon-iqtisodi.-va-xalqaro-iqtisodiy-munosabat. A.V.Vahabov-D.A.Tadjibayeva-va-bosh. 10-Jahon-iqtisodi.-va-xalqaro-iqtisodiy-munosabat.-Darslik-A.V.Vahabov-D.A.Tadjibayeva-va-bosh.T.-2015 Yuklash
49 Kichik-biznes-va-tadbirkorlikni-soliqqa-tortish. A.Vaxobov-va-B.Sanaqulova. 11-Kichik-biznes-va-tadbirkorlikni-soliqqa-tortish.Darslik-A.Vaxobov-va-B.Sanaqulova.-T-201 Yuklash
50 12-Kochmas-mulkdan-foydalanishni-tash.-etish-va-bosh.sh_.-Darslik-V.U.Yodgorov-va-bosh.T-2014 V.U.Yodgorov-va-bosh. 12-Kochmas-mulkdan-foydalanishni-tash.-etish-va-bosh.sh_.-Darslik-V.U.Yodgorov-va-bosh.T-2014 Yuklash
51 Korxona-iqtisodiyoti. -B.A.Abdukarimov-A.B.Bektemirov-va-bosh. -Korxona-iqtisodiyoti.Darslik-B.A.Abdukarimov-A.B.Bektemirov-va-bosh.T.2013 (1)lotin Yuklash
52 Korxona-iqtisodiyoti. R.S.Muratov-va-b Korxona-iqtisodiyoti.Darslik-R.S.Muratov-va-bosh.T-2014- lotin Yuklash
53 16-y-Mintaqaviy-iqtisodiyot.Darslik-A.Ishmuhamedov-va-bosh.T-2010 A.Ishmuhamedov-va-bosh. 16-y-Mintaqaviy-iqtisodiyot.Darslik-A.Ishmuhamedov-va-bosh.T-2010 Yuklash
54 Mеhnat-iqtisodiyoti. Abdurahmonov-Q.X. Mеhnat-iqtisodiyoti.Darslik-Abdurahmonov-Q.X.-va-bosh.-T-2011 (1) lotin Yuklash
55 Qishloq-xojaligi-iqtisodiyoti. R.X.Ergashev-va-bosh. -Qishloq-xojaligi-iqtisodiyoti.Darslik-R.X.Ergashev-va-bosh.T-2018 lotin Yuklash
56 Sanoat-iqtisodiyoti. .A.Ortiqov -Sanoat-iqtisodiyoti.Darslik.A.Ortiqov-T-2014 lotin Yuklash
57 Boshqaruv-hisobi. O.Bobojonov-va-bosh Boshqaruv-hisobi.-Darslik-O.Bobojonov-va-bosh.-T-2005 lotin Yuklash
58 Boshqaruv-hisobi. B.Hasanov-va-boshqalar. Boshqaruv-hisobi.-Darslik.-B.Hasanov-va-boshqalar.-T-2005 kirill Yuklash
59 Demografiya. Q.Abduraxmanov-va-boshqalar. Demografiya.-Darslik.-Q.Abduraxmanov-va-boshqalar.-T-2014 kirill Yuklash
60 -Jahon-iqtisodiyoti. R.H.Shodiyev-va-b Jahon-iqtisodiyoti.-Darslik.-R.H.Shodiyev-va-bosh.T-2005 kirill Yuklash
61 Ijtimoiy-soha-iqtisodiyoti. -Q.Abdurahmonov Ijtimoiy-soha-iqtisodiyoti.-Darslik.-Q.Abdurahmonov.T-2013 kirill Yuklash
62 Iqtisodiyot-nazariyasi Sh.Sh_.Shodmonov.T Iqtisodiyot-nazariyasi.-Darslik.-Sh.Sh_.Shodmonov.T-2009 kirill Yuklash
63 Korporativ-siyosat. Sh.Sh_.Shohazamiy. Korporativ-siyosat.Darslik.-Sh.Sh_.Shohazamiy.T-2012 lotin Yuklash
64 Boshqaruv hisobi O.Bobojonov Darslik(kiril) TDI, 2005 y. 368 b. Yuklash
65 Qishloq-xojaligi-iqtisodiyoti. R.X.Ergashev Qishloq-xojaligi-iqtisodiyoti.-Darslik.-R.X.Ergashev-T-2011 lotin Yuklash
66 Mehnat-iqtisodiyoti-va sotsiologiya Abdurahmonov-Q.-va-boshqalar Mehnat-iqtisodiyoti-va-sotsiologiya-Darslik.-Abdurahmonov-Q.-va-boshqalar-T-2001 kirill Yuklash
67 Mehnat-iqtisodiyoti. .Q.Abdurahmonov Mehnat-iqtisodiyoti.-Darslik.Q.Abdurahmonov-T-2004 kirill Yuklash
68 Ishlab-chiqarish-infratuzilmasi. R.X.Karlibayeva. Ishlab-chiqarish-infratuzilmasi.-Darslik.-R.X.Karlibayeva.T-2014 lotin Yuklash
69 -Sanoat-iqtisodiyoti.- -A.Ortiqov. Sanoat-iqtisodiyoti.-Darslik.-A.Ortiqov.T-2009 kirill Yuklash
70 Korxonalar faoliyatining tahlili va nazorat. T.Qudratov-N.Fayziyeva. Korxonalar faoliyatining tahlili va nazorat.-Darslik (lotin).T.Qudratov-N.Fayziyeva.-T-2012 Yuklash
71 Tadbirkorlik huquqi. B.Ibratov. Tadbirkorlik huquqi. Darslik.(Kirill)-B.Ibratov.T-2001 Yuklash
72 O`zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari. I.A.Hamidov, A.M.Alimov O`zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari.-Darslik.(kirill)T-2001 Yuklash
73 Uy joy kommunal xojaligi iqtisodiyoti va boshqaruvi. Y.U.Yodgorov,D.Y.Butunov.T 39-Uy-joy-kommunal-xojaligi-iqtisodiyoti-va-boshqaruvi.-Darslik(Lotin)-Y.U.Yodgorov-D.Y.Butunov.T-2012 Yuklash
74 Ijtimoiy iqtisodiy kartografiya. T.Mirzaliyev va bosh. Ijtimoiy iqtisodiy kartografiya.Darslik(lotin)-T.Mirzaliyev-va-bosh.T-2009 Yuklash
75 Mikroiqtisodiyot S.Gulomov va b Mikroiqtisodiyot.-Darslik(kirill).-S.Gulomov-va-b.T-2001 (1) Yuklash
76 Investisiyani tashkil etish va moliyalashtirish. N.G.Karimov va bosh. Investisiyani tashkil etish va moliyalashtirish.Darslik(Kirill)-N.G.Karimov-va-bosh.-Т-2011 Yuklash
77 Tadbirkorlik huquqi. I.B.Ibratov. Tadbirkorlik-huquqi.Darslik(kirill).I-B.-Ibratov.-2001 Yuklash
78 Innovasion marketing. Sh.J.Ergaxujayeva Innovasion marketing. Darslik(Lotin).-Sh.J.Ergaxujayeva-T-2014 (1) Yuklash
79 Mehnatni tashkil etish va normalash. A.Sh.Nazarov. Mehnatni tashkil etish va normalash.-Darslik(kirill).-A.Sh_.-Nazarov.T-2004 Yuklash
80 Iqtisodiy tahlil nazariyasi. M.Q.Pardayev. Iqtisodiy-tahlil-nazariyasi.-Darslik.(Kirill)-M.Q.Pardayev.-T-2001-1 Yuklash
81 Korxona moliyaviy holatini baholash Н Хасанов Korxona moliyaviy holatini baholash Н Хасанов Darslik.(kirill) T. 1999 y Yuklash
82 Moliya A V Vahobov Moliya Darslik (lotin) A V Vahobov T.S.Malikov T 2011 Yuklash
83 Xalqaro moliya munosabatlari J. Ataniyazov Xalqaro-moliya-munosabatlari-Darslik(Lotin)-J-Ataniyazov-T2014 Yuklash
84 Chet mamalakatlar moliyasi A.Vaxobov va B.Burxanov Chet mamalakatlar moliyasi-Darslik (kirill)-A-Vaxobov-Т2003 Yuklash
85 Boshqaruv hisobi B.A.Hasanov, A.A.Xashimov Boshqaruv hisobi Darslik(Kirill) B Xasanov T2005 Yuklash
86 Иқтисодий ва молиявий таҳлил Е.Ергешев Иқтисодий ва молиявий таҳлил.Дарслик(Кирилл).-Е.Ергешев-T-2005 Yuklash
87 Korporativ boshqaruv Korporativ boshqaruv Darslik(Kirill)-T2012 Korporativ boshqaruv Darslik(Kirill)-T2012 Yuklash
88 Moliyaviy taxlil A Voxobov Moliyaviy taxlil Darslik(kirill)-A-Voxobov-T2002 Yuklash
89 Moliyaviy hisob O.Bobojonov Moliyaviy hisob Darslik(kirill) OBobojonov .T.2002 Yuklash
90 Soliq va soliqka tortish A.Voxobov Soliq va soliqka tortish Darslik(kirill)-A-Voxobov-T2009 Yuklash
91 Gaznachilik D.H.Polatov,B.I.Nurmuxamedova Gaznachilik Darslik D.H.Polatov,B.I.Nurmuxamedova Yuklash
92 BIZNES BOSHQARUV ASOSLARI Shaislamova M.R. BIZNES BOSHQARUV ASOSLARI Shaislamova M.R. (O`/q) lotin 2016 Yuklash
93 Tadbirkorlik va biznes asoslari Z.Xudoyberdiyev Tadbirkorlik va biznes asoslari Z.Xudoyberdiyevning umumiy tahriri ostida "Ilm Ziyo" (lotin)2014 Yuklash
94 Kreativ fikrlarni baholash J.R.Abduganiyeva, N.M.Djusupov Kreativ fikrlarni baholash J.R.Abduganiyeva, N.M.Djusupov (O`quv qo`llanma) lotin 2021 Yuklash
95 PISA TADQIQOTIDA KREATIV FIKRLASHNI BAHOLASH DOIRASI U.Sharifxojaev, D.Norboyeva PISA TADQIQOTIDA KREATIV FIKRLASHNI BAHOLASH DOIRASI U.Sharifxojaev, D.Norboyeva (O`quv qo`llanma) 2020 Yuklash
96 РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ Т.Т.КЕЛЪДИЕВ РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ Т.Т.КЕЛЪДИЕВ 2019 Yuklash
97 Marketingda narx siyosati D.H.Xolmamatov Marketingda narx siyosati D.H.Xolmamatov O`quv qo`llanma (lotin) "Turon Nashr"2021.152 b Yuklash
98 Агросаноат мажмуаси иқтисодиёти Р.Ҳакимов,M.Oтақулов Агросаноат мажмуаси иқтисодиёти Ўқув қўлланма Р.Ҳакимов,M.Oтақулов Yuklash
99 Менеджмент О.С Виханский, Менеджмент О.С.Виханский,А.И.Наумов Учебник Москва 2014 Yuklash
100 Logistika asoslari J.R.Qulmuxamedov Logistika asoslari J.R.Qulmuxamedov va boshqalar O`quv qo`llanma 2015 Yuklash
101 Logistika Q.A.Dadaboyev Logistika Q.A.Dadaboyev O`quv qo`llanma Toshkent 2007 Yuklash
102 Manufacturing Planning and Control for Supple Chain Management Thomas William L. Berry Manufacturing Planning and Control for Supple Chain Management Thomas William L. Berry Yuklash
103 Marketingda narx siyosati D.H.Xolmamatov Marketingda narx siyosati D.H.Xolmamatov O`quv qo`llanma Samarqand Yuklash
104 Агросаноат мажмуаси иқтисодиёти Р.Ҳакимов Агросаноат мажмуаси иқтисодиёти Р.Ҳакимов 2004 Yuklash
105 Исследование систем управления А.В.Игнатьева Исследование систем управления А.В.Игнатьева.M.М.Максимцов 2012 Yuklash
106 Логистика Б.А.Аникина Логистика Б.А.Аникина Учебник Москва 2010 Yuklash
107 Biznes Boshqaruviga kirish Biznes Boshqaruviga kirish fanidan O’QUV-USLUBIY MAJMUA Biznes Boshqaruviga kirish fanidan O’QUV-USLUBIY MAJMUA Yuklash
108 Kreativ fikirlash fanidan O’QUV-USLUBIY MAJMUA Kreativ fikirlash fanidan O’QUV-USLUBIY MAJMUA Kreativ fikirlash fanidan O’QUV-USLUBIY MAJMUA Yuklash
109 Mikroiqtisodiyot Mikroiqtisodiyot fanidan O’QUV-USLUBIY MAJMUA Mikroiqtisodiyot fanidan O’QUV-USLUBIY MAJMUA Yuklash
110 IQTISODIYOT NAZARIYASI IQTISODIYOT NAZARIYASI fanidan O’QUV-USLUBIY MAJMUA IQTISODIYOT NAZARIYASI fanidan O’QUV-USLUBIY MAJMUA Yuklash
111 Сервис фаолияти Ж С Файзиев, З М Базаров Сервис фаолияти Ўқув қўлланма Ж С Файзиев, З М Базаров Самарқанд Yuklash
112 Marketing Communications in Tourism and Hospitality Scott McCabe Marketing Communications in Tourism and Hospitality Scott McCabe Marketing Communications in Tourism and Hospitality Scott McCabe Yuklash
113 Корхоналар молиявий ҳисоботлари таҳлили М Қ Пардаев Корхоналар молиявий ҳисоботлари таҳлили Услубий қўлланма М Қ Пардаев Yuklash
114 Бошқарувда раҳбарлик ва лидерлик маҳорати М Пардаев, Н Остонов Бошқарувда раҳбарлик ва лидерлик маҳорати М Пардаев, Н Остонов Тошкент Yuklash
115 Солиқ текшируви усуллари Ш Тошматов ва бошқалар Солиқ текшируви усуллари Ўқув қўлланма Ш Тошматов ва бошқалар Тошкент Yuklash
116 Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида туризм хизматлари соҳасини М.Т.Алиев Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида туризм хизматлари соҳасини М.Т.Алиев Yuklash
117 Business to Business Marketing Management A Global Perspective Second Business to Business Marketing Management A Global Perspective Second Business to Business Marketing Management A Global Perspective Second Yuklash
118 Makroiqtisodiyot N M Mahmudov Makroiqtisodiyot O`quv qo`llanma N M Mahmudov va boshqalar Toshkent Yuklash
119 Ichki savdo iqtisodiyoti B A Abdukarimov Ichki savdo iqtisodiyoti Darslik B A Abdukarimov Toshkent 2010 Yuklash
120 Restoran biznesi G R Tursunova Restoran biznesi O`quv qo`llanma G R Tursunova Samarqand 2020 Yuklash
121 Mikroiqtisodiyot E Egamberdiyev Mikroiqtisodiyot Darslik E Egamberdiyev T 2005 Yuklash
122 Biznes etiket darslik T Xudayshukurov Biznes etiket darslik T Xudayshukurov (lotin ) Toshkent 2009 Yuklash
123 Biznes etiket T Xudayshukurov Biznes etiket darslik T Xudayshukurov Toshkent 2009 Yuklash
124 English phonetics. A theoretical course. Abduazizov A.A English phonetics. A theoretical course. Abduazizov A.A (lotin) 2007 Yuklash
125 Iqtisodchilar uchun matematika B.Abdullayev R.Xashimov Iqtisodchilar uchun matematika. Mustaqil ta`lim bo`yicha praktikum R.Xashimov2019.-400 b Yuklash
126 Makroiqtisodiyot A.E.Ishmuhammrdov Makroiqtisodiyot A.E.Ishmuhammrdov (O`quv qo`llanma) 2005.192 b Yuklash
127 Marketing. Bozorshunoslik Soliyev A. Buzrukxonov S Marketing.Bozorshunoslik A.Soliyev S.Buzrukxonov. darslik (lotin) 2010. 424 b. Yuklash
128 Mehnat resurslarini muhofaza qilish Q.X. Abdurahmonov X.X.Abduramanov Mehnat resurslarini muhofaza qilish Q.X. Abdurahmonov X.X.Abduramanov O`quv qo`llanma (lotin) 2012. 192 bet Yuklash
129 Mikroiqtisodiyot fanidan masalalar to`plami I.A.Bakiyev Sh.Sh. Fayziyev Mikroiqtisodiyot fanidan masalalar to`plami I.A.Bakiyev Sh.Sh. Fayziyev O`quv qo`llanma (lotin) 2018. 99 bet Yuklash
130 Moliya matematikasi Q.Safoyeva Moliya matematikasi Q.Safoyeva darslik (lotin) 2012. 264 bet Yuklash
131 Moliya R.D.Dusmuratov Moliya R.D.Dusmuratov darslik (lotin) 2013. 472 bet Yuklash
132 Moliya A.V. Vahobov T.S.Malikov Moliya A.V. Vahobov T.S.Malikov darslik (lotin) 2011.712 bet Yuklash
133 Pul. kredit va banklar Omonov A.A. Qoraliyev T.M. Pul. kredit va banklar. A. A.Omonov, T.M. Qoraliyev. Darslik (lotin ) 2012. 324 b. Yuklash
134 PUL KREDIT VA BANKLAR Sh Abdullaeva PUL KREDIT VA BANKLAR darslik Sh Abdullaeva 2003 Yuklash
135 Statistika bo`yicha praktikum Shodiyev X. Habibullayev Statistika bo`yicha praktikum. Shodiyev X.Habibullayev O`quv qo`llanma (lotin) 2012. 320 b Yuklash
136 Statistika X.Shodiyev Statistika X.Shodiyev darslik (krill) 2013 Yuklash
137 Xalqaro menejment X.F.Nazarova Xalqaro menejment. X.F.Nazarova majmua (kirll) 2018 Yuklash
138 XALQARO MOLIYA MUNOSABATLARI J.X.Ataniyazov. E.D.Alimardonov XALQARO MOLIYA MUNOSABATLARI J.X.Ataniyazov. E.D.Alimardonov darslik (lotin) 2014. 432 b Yuklash
139 Mikroiqtisodiyot X.S.Xodjayev Mikroiqtisodiyot X.S.Xodjayev o`quv qo`llanma (lotin) 2015.96 bet Yuklash
140 Kiberxavfsizlik asoslari S.K.Ganiev Kiberxavfsizlik asoslari S.K.Ganiev O`quv qo`llanma (lotin) 2020.221 bet Yuklash
141 Kiberxavfsizlik asoslari S.K.Ganiev Kiberxavfsizlik asoslari S.K.Ganiev O`quv qo`llanma (lotin) 2020.221 bet Yuklash
142 Aholi ish bilan bandligi Q.X.Abdurahmonov Aholi ish bilan bandligi Q.X.Abdurahmonov O`quv qo`llanma (lotin) 2011 Yuklash
143 Iqtisodiyot subyektlari moliyaviy holatining tahlili M.Yu. Raximov Iqtisodiyot subyektlari moliyaviy holatining tahlili M.Yu. Raximov O`quv qo`llanma (lotin) 2013. 392 bet Yuklash
144 Korporotiv boshqaruv B.Yu.Xodiyev Korporotiv boshqaruv B.Yu.Xodiyev O`quv qo`llanma (lotin) 2011 Yuklash
145 Statistikadan praktikum X.Shodiyev Statistikadan praktikum X.Shodiyev O`quv qo`llanma (lotin) 2012. 320 bet Yuklash
146 TURIZM ASOSLARI I.S.Tuxliyev. B.Sh.Safarov TURIZM ASOSLARI I.S.Tuxliyev. B.Sh.Safarov O`quv qo`llanma (lotin) 2012 Yuklash
147 Menejment N.M.Ziyavitdinova. Y.M.O`rinov Menejment N.M.Ziyavitdinova. Y.M.O`rinov O`quv qo`llanma (lotin) 2012. 312 bet Yuklash
148 Statistika M.E.Po`latov Statistika M.E.Po`latov O`quv qo`llanma (lotin) 2019. 306 bet Yuklash
149 Logistika D.M.Umarov. M.A.Bo`ronova Logistika D.M.Umarov. M.A.Bo`ronova O`quv qo`llanma (lotin) 2016. 252 bet Yuklash
150 Xalqaro menejment M.R.Tursunova Xalqaro menejment M.R.Tursunova o`quv qo`llanma (lotin) 2020-340 bet Yuklash
151 Sifat menejmenti tizimi va uni sertifikatlashtirish P.R.Ismatullayev. B.M.Axmedov Sifat menejmenti tizimi va uni sertifikatlashtirish. P.R.Ismatullayev. B.M.Axmedov darslik (lotin) 2014 .336 bet Yuklash
152 Makroiqtisodiyot I.O.Yakubov. H.A.Hakimov Makroiqtisodiyot I.O.Yakubov. H.A.Hakimov O`quv qo`llanma (lotin) 2019. 217 bet Yuklash
153 Marketing A.Soliyev.A.Usmonov Marketing A.Soliyev.A.Usmonov O`quv qo`llanma (kirill) 1997. Yuklash
154 Menejment N.K. Yo`ldoshev. G.E. Zaxidov Menejment N.K. Yo`ldoshev. G.E. Zaxidov darslik (lotin) 2018.392 bet Yuklash
155 Menejment nazariyasi D.S.Qosimov. Menejment nazariyasi.D.S.Qosimov. darslik.(lotin) 2011. 336 bet Yuklash
156 Menejment nazariyasi D.S.Qosimov. Menejment nazariyasi.D.S.Qosimov. darslik.(lotin) 2011. 336 bet Yuklash
157 Moliyaviy va boshqaruv hisobi U.R.Jabborov.D.M.Matkarimov Moliyaviy va boshqaruv hisobi U.R.Jabborov.D.M.Matkarimov majmua (kirill) 2012 Yuklash
158 Moliyaviy va boshqaruv tahlili A.V.Vahobov. N.F.Ishonqulov Moliyaviy va boshqaruv tahlili A.V.Vahobov. N.F.Ishonqulov darslik (lotin ) 2013. 600 bet Yuklash
159 O"zbekiston sugurta bozori X.Shennayev. O"zbekiston sugurta bozori X.Shennayev. O`quv qo`llanma (lotin) 2013.264 bet Yuklash
160 Pul kredit va banklar Sh.Abdullayeva Pul kredit va banklar.Sh.Abdullayeva.Darslik (kirill) 2007. 348 bet Yuklash
161 Sug`urta ishi Sh.A.Zakirxodjayeva Sug`urta ishi.Sh.A.Zakirxodjayeva. Uslubiy qo`llanma (lotin) 2017. 183 bet Yuklash
162 Xalqaro menejment F.Nazarova. Sh.Xodjayeva Xalqaro menejment.F.Nazarova. Sh.Xodjayeva darslik (lotin) 2020. 412 bet Yuklash
163 Xalqaro menejment F.Nazarova. Sh.Xodjayeva Xalqaro menejment.F.Nazarova. Sh.Xodjayeva darslik (lotin) 2020. 412 bet Yuklash
164 Marketing I.B.Sharipov Marketing. O‘quv qo‘llanma. I.B.Sharipov. Toshkent-2021 Yuklash
165 Marketing asoslari Sh.Dj.Ergashxodjaeva, M.A.Yusupov, Marketing asoslari.Darslik.Sh.Dj.Ergashxodjaeva, M.A.Yusupov, Yuklash
166 Marketing asoslari Sh.Dj.Ergashxodjaeva, M.A.Yusupov, Marketing asoslari.Darslik.Sh.Dj.Ergashxodjaeva, M.A.Yusupov, Yuklash
167 Introduction to business Jeef Madura Introduction to business Jeef Madura Florida Atlantic University Yuklash
168 Management Stephen Management Stephen P Robbins, Mary Coulter 11th edition 2012 P Robbins, Mary Coulter Yuklash
169 Mikroiqtisodiyot Makroiqtisodiyot A.B.Shakarov Mikroiqtisodiyot Makroiqtisodiyot Uslubiy qo`llanma A B Shakarov Yuklash
170 Moliyaviy hisob va hisobot A.A.Karimov Moliyaviy hisob va hisobot O`quv qo`llanma A.A.Karimov va boshqalar Yuklash
171 Moliyaviy va boshqaruv hisobi Z N Qurbanov, K M Misirov Moliyaviy va boshqaruv hisobi Darslik Z N Qurbanov, K M Misirov Yuklash
172 Tijorat va servis logistikasi F E Xo’jaev, D M Po’latxo’jaeva Tijorat va servis logistikasi O’quv qo’llanma F E Xo’jaev, D M Po’latxo’jaeva Yuklash
173 Tovarlar va xizmatlar marketingi Sh Ergashxodjayeva Tovarlar va xizmatlar marketingi O’quv qo’llanma Sh Ergashxodjayeva Yuklash
174 Tovarlar va xizmatlar marketingi Sh Ergashxodjayeva Tovarlar va xizmatlar marketingi O’quv qo’llanma Sh Ergashxodjayeva Yuklash
175 Биржевое дело З Н Бободустов Биржевое дело Учебное пособие З Н Бободустов Самарканд 2021 Yuklash
176 Введение в логистику А.С.Кучаров Введение в логистику Учебник А С Кучаров Ташкент 2021 Yuklash
177 Инновацион логистика Я К Карриева Инновацион логистика Дарслик Я К Карриева Тошкент 2019 Yuklash
178 Логистика А С Кучаров Логистика Учебник А С Кучаров Ташкент 2021 Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.