Sayt test rejimida ishlamoqda

Ijtimoiy ish

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 BOSHQARUV HISOBI O`.q R.I.Israilov,B.Yu.Maxsudov Yuklash
1 Boshqaruv hisobi. Xasanov B., Xashimov A. Yuklash
2 BOSHQARUV TEXNOLOGIYALARI SAYYORA TО‘YCHIYEVA Yuklash
3 BOSHQARUV_QARORLARINI_ISHLAB_CHIQISH XASHIMOVA N.A., BURANOVA M.A., SAIDOVA G.A. Yuklash
4 Davlat tilida ish yuritish N.Mahmudov, A.Rafiyev, I.Yo`ldoshev Yuklash
5 Dinshunoslik asoslari. Norbekov A.V. Yuklash
6 Dinshunoslik majmua. O.Sirojov, D.Mirjavharova, E.Axmedov Yuklash
7 Dinshunoslik. Saifnazarov I., Sultonov T., Ilhomjonov L., Xalimmyetova R. Yuklash
8 Falsafa tarixi. Mamatov N., Hojiboev A., Jo`raev Sh Yuklash
9 Falsafa. Matbua Ahmedova. Yuklash
10 Ijtimoiy ish etikasi_va qadriyatlari. Sh. Qodirova Yuklash
11 Sharq va g`arb falsafasi. N. Mamatov Yuklash
12 Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz Shavkat Mirziyoyev. Yuklash
13 Erkin va farovon davlat barpo etamiz Shavkat Mirziyoyev. Yuklash
14 Танкидий тахлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий Мирзиёев Шавкат Миромонович. Yuklash
15 Узбекистан 11 йил мустаққил тараққиёт йўлида. Саидаxрор Руломов Yuklash
16 Falsafa D.YUNUSОVА, X.B.Saitxodjayev Falsafa: Darslik/ (lotin)Yusubov D.A. -T.: O`zbekiston Respublikasi Akademiyasi, 2012.-267 b Yuklash
17 FALSAFA ASOSLAR Q.Nazarov Falsafa asoslari [Matn]: o‘quv qoTlanma / Q.Nazarov [va boshq.]. — Toshkent: 0 ‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2018. - 380 b. Yuklash
18 Falsafa I. Xo`jaumarodov Uslubiy qo`llanma TOSHKЕNT 2007 Yuklash
19 Manbashunoslik A.Madraimov A.Madraimov T.: O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti 2008yil , 264 bet. darslik (lotin) Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.