Sayt test rejimida ishlamoqda

Buxgalteriya hisobi va audit

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 Bievosita soliklargha tortish Abdullaiev Zh. Faiziiev A Yuklash
1 Bozor asoslari Sboha’zamiy Sh.Sh. Yuklash
2 Bozor iqtisodiyoti asoslari. Rasulov M Yuklash
3 Budjet hisobi Ostonaqulov M. Yuklash
4 Buxgalteriya hisobi 1-qism. A.A. KARIMOV Yuklash
5 Buxgalteriya hisobi asoslari Yuldasheva S., Masteyeva I., Maxkamov B. Yuklash
6 Buxgalteriya hisobi II qism. A.Abbosovich. Yuklash
7 Buxgalteriya hisobi nazariyasi. O`.q. Xusinov,Jumanazarov,Kuljonov Yuklash
8 Buxgalteriya hisobi nazariyasi. R.D.Dusmuratov. Yuklash
9 Buxgalteriya hisobi nazariyasi. Xolbekov Yuklash
10 Buxgalteriya hisobi N. Toshmamatov A. Tuychiev S. Buzrukxonov I. Yormatov B. Sharipov Yuklash
11 Buxgalteriya hisobining axborot tizimlari. 2018 Karimov A. Yuklash
12 Buxgalteriya hisоbi asoslari. Shodiyev Erkin Temirovich. Yuklash
13 Buxgalteriya hisobi va boshqalar Karimov A A Yuklash
14 Innovatsion iqtisodiyot (darslik). A. Taniyev. Yuklash
15 Innovatsion menejment. A. T. Mardonova. Yuklash
16 IQTISODIY TAHLIL NAZARIYASI. B.J.Xakimov, B.B.AIimov, U.A.Xolmirzayev, A.X.Po‘latov Yuklash
17 IQTISODIYOT NAZARIYASI. Sh. Sh. Shodmonov, U. V. G‘afurov. Yuklash
18 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ I I Р.А бдуллаев Yuklash
19 БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ДИСОБИ. М. Остонакулов. Yuklash
20 БЮДЖЕТ ҲИСОБИ. С.У. Мехмонов Yuklash
21 БЮДЖЕТДАН ТАШКАРИ ФОНДЛАР. Г.А. Косимова, З.Х. Каримова Yuklash
22 Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар. Вахобов А.В. Yuklash
23 КОРХОНА ИКТИСОДИЁТИ Тош. 2004 Э.Х.Махмудов Yuklash
24 МАКРОИҚТИСОДИЁТ. Ахмедов Д.К.. Ишмухамедов А.`)., Жумаев Ц.Х., ЖумаепЗ.А. Yuklash
25 Макроэкономика М.К. Бункина, В.А. Семенов Yuklash
26 Махаллий бюджетлар. Касимова Г.А., Шаакрамов К.К Yuklash
27 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. К. А. Хасанджанов Yuklash
28 Молия математикаси. Q.Safayeva Yuklash
29 МОЛИЯ умумдавлат молияси. Маликов Т. С., Гайдаров Н. X. Yuklash
30 МОЛИЯ чизмаларда. Маликов Т. С., Д.Р.Ваҳобов. Yuklash
31 СОЛИКЛАР ВА СОЛИКДА ТОРТИШ. Ж ураев А. Yuklash
32 Стратегик менежмент Юлдашев Н., Собиржонова Д., Тулаганова Ш. Yuklash
33 ЧЕТ МАМЛАКАТЛАР МОЛИЯСИ А.Вахобов, У.Бурханов, Н.Жумаев. Yuklash
34 MATEMATIKA SH. R. XURRAMOV O`quv qo`llanma, Toshkent. 2018 Yuklash
35 Moliyaviy va boshqaruv hisobi EGAMBERDIYEVA S.R. «FAN VA TEXNOLOGIYA» 2019 Darslik Yuklash
36 Moliyaviy hisobotning xalqaro standar D.E.Norbekov "Iqtisod moliya " Yuklash
37 RAQAMLI IQTISODIYOT S.S.GULYAMOV , R.X.ERGASHEV, S.N.XAMRAEVA TOSHKENT – 2021 Yuklash
38 Interfaol ta`lim usullari SH.K. SHayakubov, R.X. Ayupov. O‘quv qo‘llanma. 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. — Т.: «Tafakkur-Bo‘stoni», 2012-yil, 136 bet. Yuklash
39 Marketing A.Soliyev, A.Usmonov O`quv qo`llanma. ТОШКЕНТ «УҚИТУВЧИ» 1997 Yuklash
40 Buxgalteriya hisobi fanidan O`quv uslubiy majmua S.A.Jumanazarov O`quv -uslubiy majmua.Toshkent-2017 Yuklash
41 Buxgalteriya hisobi A.A. Karimov, J.E. Kurbanbayev, S.A. Jumanazarov; Darslik / — T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019. 624 b. Yuklash
42 Buxgalteriya hisobi. Safarov B., RaxmanovT. O‘quv qo‘llanma. – Samarqand, SamDU, 2019. -388 bet. Yuklash
43 Олий математика асослари Т.Жураев , А. Саъдуллаев, Е. Худойберганов ва бо шк Олий укув юртлари талабалари учун дарслик/ .— Т.: Узбекистон, 1994,— 280 б. Yuklash
44 Audit asoslari. Ahmadjonov K.B. Buxgalteriya hisobi va audit yo‘nalishidagi oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darlik (lotin)/ K.B. Ahmadjonov, I.I. Yakubov; O`zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. - T.; 2010, - 288 b. Yuklash
45 Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari. Urazov K.B. buxgalteriyahisobi va audit ta’lim yo’nalishi talabalari uchun darslik (lotin) Toshkent Davlat Iqtisodiyot un-ti, Samarqand iqtisodiyot va seryis in-ti. -T.: Adib, 2011. -4 9 6 b. Yuklash
46 Boshqaruv-hisobi Hasanov-B.A. Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona nashriyoti 2005-darslik-(lotin) Yuklash
47 Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi S.U.Mehmonov D.Y.Ubaydullayev Toshkent "Sano-standart" 2013-Darslik (lotin) - 456 bet Yuklash
48 Buxgalteriyan hisobi nazariyasi. R.O.Xolbekov T.: Cho`lpon nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi 2011y -200 b. Darslik(lotin) Yuklash
49 Buxgalteriya hisobi nazariyasi. B.Xashimov Toshkent -2003y Darslik (lotin) Yuklash
50 Buxgalteriya hisobi nazariyasi. M.Ostanqulov U.Ostanqulov va bosh. T.: O`zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg`armasi nashriyoti. -2005y 368 bet. Darslik(lotin) Yuklash
51 Korxona servisi texnika va texnologiyasi. S.X.Babadjanov va bosh T.: "Fan va texnologiya" 2014 yil 304 bet. Darslik (lotin) Yuklash
52 Бухгалтерия хисоби назарияси. Б.Исроилов. Дарслик.(kiril)Тошкент 2020yil "Tafakkur" nashriyoti 240 bet Yuklash
53 ЗАМОНАВИЙ БУХГАЛТЕРИЯ ХДОСОБИ А. С. СОТИВОЛДИЕВ Узбекистон бухгалтерлар ва аудиторлар Миллий Ассоциацияси Тошкент — 2004 Дарслик (кирил) Yuklash
54 Замонавий бухгалтерия Х,исоби I том A. C. Сотиволдиев Ю. M. Иткин Узбекистон бухгалтерлар ва аудиторлар Миллий Ассоциацияси Тошкент 2002 Дарслик (кирил) Yuklash
55 Buxgalteriya hisobi nazariyasi Karimov Akrom Abbosovich Buxgalteriya hisobi nazariyasi Karimov Akrom Abbosovich (O`quv qo`llanma) lotin 2018 Yuklash
56 Boshqaruv hisobi B.A.Xasanov A. A.Xashimov Boshqaruv hisobi B.A.XasanovA.A.Xashimov Darslik (lotin) 2013 Yuklash
57 Buxgalteriya hisobi A.A.Karimov,JEKurbanbayev,SAJumanazarov Buxgalteriya hisobi A.A.Karimov,JEKurbanbayev,SAJumanazarov darslik (lotin) 2019 Yuklash
58 BUXGALTERIYA HISOBINAZARIYASI BAHODIR ISROILOV, RASULXOLBEKOV Buxgalteriya hisobi nazariyasi [Matn]: darslik / B.I.Isroilov, R.O Xolbekov. - Toshkent: “Tafakkur” nashriyoti, 2020. 240-6 Yuklash
59 BUXGALTERIYA HISOBI NAZARIYASI JUMANAZAROV SARDORBEK, ABDULLAYEVICH MUXAMMEDOVA, DILFUZA ANVAROVNA Jumanazarov S.A., Muxammedova D.A. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. O`quv qo`llanma (lotin) Masalalar to`plami. - T.: TMI, 2018. - 142 Yuklash
60 Аудит и контроллинг персонала Ю.Г.Одегов,Т.В.Никонова Аудит и контроллинг персонала Ю Г.Одегов, Т.В.Никонова Yuklash
61 Buxgalteriya hisobi va audit K.B.Urazov Buxgalteriya hisobi va audit O`quv qo`llanma K B Urazov Toshkent Yuklash
62 Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari K _B_ URAZOV Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari K_B_URAZOV 2011 _DARSLIK Yuklash
63 Banklarda buxgalteriya hisobi Omonov_A.A._Karaliev Banklarda_buxgalteriya_hisobi_Omonov_A.A._Karaliev_T.M._2014_lotin_588bb Yuklash
64 Buxgalteriya hisobi nazariyasi M.Ostonaqulov Buxgalteriya hisobi nazariyasi M.Ostonaqulov darslik (lotin) 2005. 368 bet Yuklash
65 Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari K.B.Urazov Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari K.B.Urazov darslik (kirill) 2010. 445 bet Yuklash
66 Buxgalteriya hisobi A.A.Karimov.F.R.Islomov Buxgalteriya hisobi A.Karimov F. Islomov darslik (krill) 2004.592 bet Yuklash
67 Zamonaviy buxgalteriya hisobi 1 tom A.S.Sotivoldiyev. Yu.M.Itkin Zamonaviy buxgalteriya hisobi 1 tom A.S.Sotivoldiyev. Yu.M.Itkin O`quv qo`llanma (kirill) 2002 Yuklash
68 BUXGALTERIYA HISOBI NAZARIYASI R.O. XOLBEKOV BUXGALTERIYA HISOBI NAZARIYASI. R.O. XOLBEKOV. darslik (lotin) 2011. 200 bet Yuklash
69 Buxgalteriya hisobi nazariyasi N.Toshmamatov Buxgalteriya hisobi nazariyasi Darslik N.Toshmamatov Toshkent 2019 Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.