Sayt test rejimida ishlamoqda

Bank ishi va audit

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 BANK HISOBI, TAHLIL VA AUDIT Darslik Kenjayev M. G. Yuklash
1 Bank huquqi. Darslik Sh.Abdullaeva, M. Yuldashev Yuklash
2 BANK ISHI. Abdullayev Yo. Yuklash
3 Introduction-to-banking. Barbara Casu Yuklash
4 Pul va banklar. darslik 2019. Omonov A.A, Qoraliyev T. M. Yuklash
5 Pul, kredit va banklar darslik 2012 A.A. Omonov Yuklash
6 QAYTA SUG‘URTA. Shennayev X.M., Shirinov S.E. Yuklash
7 SIFAT MENEJMENTI. G ‘. Hojiahmedov Yuklash
8 THE ECONOMICS OF MONEYS BAMKING AND FINANCIAL MARKETS. Mishkin, Frederic S. Yuklash
9 TIJORAT BANKLARI FAOLIYATI TAHLILI. Karaliyev T.M Yuklash
10 Xalqaro audit. A.Abbosovich Karimov. Yuklash
11 АУДИТ. В.И. Подольского Yuklash
12 АУДИТ. Шеремет А.Д., Суйц В.П Yuklash
13 БАНК РИСКЛАРИ ВА КРЕДИТЛАШ. 3. Абдуллаева. Yuklash
14 ОЛИЙ ТАЪЛИМ МЕНЕЖМЕНТИ ВА ИКДИСОДИЁТИ. Л. В. Перегудов, М. X. Саидов. Yuklash
15 ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА И УЧЁТ В БАНКАХ SamDU Yuklash
16 ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА И УЧЁТ В БАНКАХ. Муругова И.А. Yuklash
17 Iqtisodchilar uchun matematika Sh.Sharaxmedov darslik. T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. - 384 b. Yuklash
18 IQTISODIYOT NAZARIYASI B.Y. XODIYEV, SH.SH. SHODMONOV Darslik.T.: "Barkamol fayz media" 2017, 784 bet. Yuklash
19 Audit H. N.Musayev Darslik, T - : "Moliya",2003; -220 bet Yuklash
20 Audit asoslari K.Ahmadjonov, I.Yakubov Darslik. Toshkent; "Iqtisod-Moliya" 2010, 288 bet Yuklash
21 Pul, kredit va banklar O.Rashidov va b. Darslik. T.: "Cho`lpon" nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi-2011, -328 bet Yuklash
22 Banldarcla buxgalteriya bisobi. Omonov A.A., Qoraliyev T.M. Darslik.(lotin ) I-nashri. TMI, -T.: dqtisod-Moliya», 2014. 241 b. Yuklash
23 Budjet hisobi. M . Ostonaqulov. Darslik (lotin)- T.: «Talqin», 2008. -4 2 4 bet Yuklash
24 Gaznachilik. D.H.Polatov B.I.Nurmuxamedova Toshkent "Sano-standart" 2014 y. 272 bet. Darslik (lotin) Yuklash
25 Анализ хозяйственной деятельности. Б.Хасанов и др Т.: " Sano standart" 2017 г. 284 c/ учебное пособие (рус) Yuklash
26 Audit. X.N.Musayev T.: "Moliya" 2003 yil 220bet Darslik (kiril) Yuklash
27 Audit asoslari. A.Abdullayev " O`AJBNT" markazi 2003 yil 196 bet/ darslik (kiril) Yuklash
28 Ichki savdo iqtisodiyoti 1-qism. B.A.Abdukarimov. Darslik.(lotin )Toshkent-2008 Yuklash
29 Ichki savdo iqtisodiyoti 2-qism. B.Abdukarimov. "Fan va texnologiya" Darslik.(lotin) Toshkent -2008 Yuklash
30 Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари. К.Б.Уразов, С.В.Вахидов. Дарслик,(кирил) 2010 – 445 б. Yuklash
31 Buxgalteriya hisobi 3-nashr. M.Umarova O. Eshboyev va boshq. T.: "Mehnat" nashriyoti 1999 darslik (kiril) Yuklash
32 Buxgalteriya hisobi 2-nashr A.Abdullayev va boshq. "Menhoj" Toshkent 2002 yil darslik(kiril) Yuklash
33 ЗАМОНАВИЙ БУХГАЛТЕРИЯ ХИСОБИ 2 — том А. С. СОТИВОЛДИЕВ Узбекистон бухгалтерлар ва аудиторлар Миллий Ассоциацияси Тошкент - 2004 йил Дарслик (кирил) Yuklash
34 Moliyaviy hisob. O.Bobojonov K.Jumaniyozov T.: "Moliya" 2002 darslik (kiril) 672 bet. Yuklash
35 Sud buxgalteriya ekspertizasi. U.K.Kayimov Toshkent 1993 yil Darslik (kiril) Yuklash
36 Xalqaro audit. A.Karimov va boshq. Toshkent 2017 yil Darslik (lotin) Yuklash
37 Бухгалтерия ҳисоби К.Б Уразов М.Э Пўлатов Инновацион ривожланиш нашриёти матбаа уйи. 558 й Дарслик (кирил) 2020й Yuklash
38 Innovatsion menejment R.I.Gimish, F.M.Matmurodov Innovatsion menejment R.Gimush, F.Matmurodov O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, o`quv qo`llanma (lotin)2008.-144 b Yuklash
39 ИННОВАЦИОН МЕНЕЖМЕНТ А.Худаяров ИННОВАЦИОН МЕНЕЖМЕНТ А.Худаяров (Кирилл) 2011 Yuklash
40 KADRLARNI INNOVATSION BOSHQARISH E.V.Nexoda, N.Arabov (O`quv qo`llanma) lotin 2021 KADRLARNI INNOVATSION BOSHQARISH E.V.Nexoda, N.Arabov (O`quv qo`llanma) lotin 2021 Yuklash
41 Bank ishi Sh.Z.Abdullayeva Bank ishi Sh.Z.Abdullayeva Darslik (lotin)-T.: "Iqtisod moliya" 2017y Yuklash
42 Bank ishi I.R.Toymuhamedov Bank ishi I.R.Toymuhamedov O`quv qo`llanma (lotin) 2005 Yuklash
43 Пул,кредит ва банклар А.А.Омонов Т.М.Коралиев Пул,кредит ва банклар А.А.Омонов Т.М.Коралиев дарслик (кирилл) 2012 Yuklash
44 Bank risklari J Y Isakov Bank risklari O`quv qo`llanma J Y Isakov Toshkent 2017 Yuklash
45 Bank ishi Sh. Abdullayeva Bank ishi Sh. Abdullayeva darslik (lotin) 2003.321 bet Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.