Sayt test rejimida ishlamoqda

Sport faoliyati

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 500 харакатли ўйинлар. Талъат Усмонхўжаев, Аскар Толипжонов. Yuklash
1 ADAPTIV JISMONIY TARBIYA VA SPORT OQUV QOLLANMA. E.A O’RINBOYEV Yuklash
2 BELBOGLIKIJRASH NAZARIYASI VA USLUBIYATI o`quv qo`llanma Yuklash
3 Bolalar jismoniy sifatlarini tarbiyalash o`quv qo`llanma Yuklash
4 Gimnastika M.N.Umarov Yuklash
5 Gimnastika Morgunova I Yuklash
6 JISMONIY MADANIYAT TARIHI o`quv qo`llanma Yuklash
7 Jismoniy tarbiya Normurodov A.N Yuklash
8 Jismoniy tarbiya nazariyasi va metidikasi (darslik). Kipchakov B. B. Yuklash
9 Jismoniy tarbiya oquv-qollanma A.N.Normurodov Yuklash
10 KURASH TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI o`quv qo`llanma Yuklash
11 Kurashchillarni-tayyorlash-texnologiyasi Shamshod TAYMLiRADOV Yuklash
12 Milliy harakatli o`yinlar K. Rahimqulov Yuklash
13 Sambo kurashi H.M.TOSHXO`JAYEV Yuklash
14 Yengil atletika Shakirjanova Yuklash
15 Sport kurashi nazariiasi va usu - Kierimov F.A_ Yuklash
16 Sport pedagogik mahorati oshirish (darslik). Kipchakov B. B. Yuklash
17 Sport va milliy o`yinlar o`quv qo`llanma Yuklash
18 Yosh fiziologiyasi va gigiyena Q.Sodiqov va b Yuklash
19 Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi Z.Rajamurodov va b. Yuklash
20 Yunon-Rim kurashi nazariyasi va uslubiyati. o`quv qo`llanma Yuklash
21 Енгил атлетика o`quv qo`llanma Yuklash
22 Ёш спортчиларнинг жисмоний қобилиятларини ривожлантириш Гончарова О.В. Yuklash
23 Ёш ўсмирларга ўзбек курашини ўргатиш услубиёти Атаев А.К. Yuklash
24 Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси o`quv qo`llanma Yuklash
25 Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти Абдуллаев А., Хонкелдиев Ш.Х. Yuklash
26 Жисмоний тарбияда педагогик технологиялар Саломов Р.С., Керимов Ф.А. Yuklash
27 Спорт кураши назарияси ва услубияти Керимов Ф. Yuklash
28 Спорт машғулотларини назарий асослари Саломов Р. Yuklash
29 Спорт ўйинларини ўқитиш методикаси Холмирзаев Э.Ж. Yuklash
30 Спортда прогнозлаштириш ва моделлаштириш Керимов Ф., Умаров М. Yuklash
31 Спорт турлари физиологияси o`quv qo`llanma Yuklash
32 Халқ ҳаракатли ўйинлари назарияси ва амалиёти. Т.С.Усмонхўжаев Yuklash
33 Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish J.Eshnazarov Darslik. T.: «Fan va texnologiya»nashriyoti 2008 , 388 bet. Yuklash
34 Valeologiya asoslari. D.D.Sharipova (va boshq.); O‘quv qo`llanma. O`zR Oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligi. — Т.: Musiqa, 2010. - 116 b. Yuklash
35 ВАЛЕОЛОГИЯДАН ПРАКТИКУМ Сафарова ДД. Абдурахманова Н.К. укув к,улланма © УзДЖТИ нашриёт-матбаа булими, 2008 й. Yuklash
36 JISMONIY TARBIYA VA SPORT FIZIOLOGIYASI R.M.Jo’rayev Samarqand - 2019 Yuklash
37 Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari P.S.Sultonov "MUSIQA" nashriyoti Toshkent 2007 Yuklash
38 Kurash turlari nazarivasi va uslubiyati N .A .Tastanov. Darslik: N .A .Tastanov.-T .: «Sano-standart» nashriyoti, 2017-yil. 4 0 bet. Yuklash
39 Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati N.A.Tastanov T.:"Iqtisod-Moliya", 2015 yil, 328 bet Yuklash
40 KURASH TURLARI VA UNI O`QITISH METODIKASI (MILLIY KURASH) T.S.ACHILOV DARSLIK Chirchiq-2020 Yuklash
41 KURASH TURLARI VA UNI O‘QITISH METODIKASI MIRZAKARIMOV H Yuklash
42 Кураш турларини ўқитиш методикаси Нурматов Бахром Бектемирович Ушбу ўқув қўлланмада кураш турларини келиб чиқиши, ривожланиш босқичлари, уларни ўргатиш технологиялари ҳамда махсус ва умумий тайёргарлик, техник ва тактик тайёргарликлар борасида маълумотлар берилган Yuklash
43 KURASH TURLARI VA UNI O`QITISH METODIKASI XUJOMOV BOBOMUROD XAYTMURODOVICH O`QUV QO`LLANMA. Toshkent – 2020 Yuklash
44 KURАSH ТURLАRI VA UNI O‘QIТISH МЕТОDIKАSI NASIROV BOTIR MUNIROVICH DARSLIK. АНДИЖОН -2020 Yuklash
45 КУРАШ ХАЛКАРО КОИДАЛАРИ, ТЕХНИКАСИ ВА ТАКТИКАСИ КОМИЛ ЮСУПОВ К.Юсупов. Faфyp Fyлом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2005 й. Yuklash
46 Gimnastika. M.N. Umarov TOSHKENT 2015. o‘quv qo`llanma (lotin) Yuklash
47 JISMONIY MADANIYAT NAZARIYASI VA METODIKASI (OLIMPIYA TA’LIMI ASOSLARI) Abdullayev.A Toshkent – 2019 yil. (о‘quv qо‘llanma) Yuklash
48 ADAPTIV SPORT 0 ‘YINLARINI O QITISH METODIKASI (VOLEYBOL) L.T.Davlatova TOSHКENT «O`ZKITOB SAVDO NASHR1YOT MATBAA IJODIY UYI» 2021 О ‘quv qo ‘llanma Yuklash
49 Anatomiya, fiziologiya asoslari. Nazarov S. o‘quv qo‘llanma / S.U. Nazarov.-Toshkent: "Umid Design", 2021.-212 b. Yuklash
50 Xarakatli o`yinlar B.Nigmanov O`quv-qo`llanma Yuklash
51 Balandlikka sakrash uslubiyati. Beknazarov Balandlikka sakrash uslubiyati. Beknazarov : uslubiy qo‘llanma / -Toshkent: XK "Umid Design", 2021.-40 b.(lotin) Yuklash
52 Biz-sog‘lom turmush tarzi tarafdorimiz. Tursunaliev I uslubiy tavsiyanoma / -Toshkent: XK "Umid Design",2021.- 44 b. (lotin) Yuklash
53 Futbol nazariyasi va uslubiyati darslik Futbol nazariyasi va uslubiyati darslik «ITA-PRESS». 364 b.TOSHKENT - 2015.darslik (lotin) Yuklash
54 Futbol o‘yin qoidalarini o‘quvchilarga o‘rgatish usullari. Ibragimova Dilbar Uslubiy ko‘rsatma/ D. Ibragimova. – Toshkent: ChP "Umid Design, 2021. - 24 b.(lotin) Yuklash
55 Futbolchilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish ISEYEV Sh.T. TOSHKENT — 2014 «ITA-PRESS» 2014. 460 b (o‘quv qo‘llanma) Yuklash
56 Futbol-madaniyati Ibragimov M Futbol-madaniyati Ibragimov M «Tafakkur Bo`stoni» Tosbkent - 2013 192 b. o`quv qo`llanma (lotin) Yuklash
57 Gandbol. Pаvlоv Shоislоm Gandbol. Pаvlоv Shоislоm TОSHKЕNT – 2010. O’quv-uslubiy qo’llanma (lotin)O’zDJTI nаshriyot-mаtbаа bo’limi Yuklash
58 Gimnastika sport anjomlari va jihozlari. Isoyev A. A. Uslubiy qo‘llanma / A. A. Isoyev.-Toshkent: "Umid Design", 2021.-40 b. Yuklash
59 HARAKATLI O‘YINLAR VA UNI O‘QITISH USLUBIYOTI Ne’matov B.I Uslubiy qo‘llanma / B.I. Ne’matov.- Toshkent: ChP "Umid Design", 2021.-68 b.(lotin) Yuklash
60 Harakatli o‘yinlarni tashkillashtirish va o‘tkazishda qo‘yiladigan ba’zi pedagogik talablar Ahmedov J.Q. -Toshkent: "Umid Design", 2021.- 32 b. uslubiy ko‘rsatma (lotin) Yuklash
61 JISMONIY TARBIYA VA SPORT I.A.Tursunaliyev Toshkent: "Umid Design", 2021.-424 b. darslik (lotin) Yuklash
62 Jismoniy madaniyat atamalarining ruscha – o‘zbekcha lug‘ati Rafiyev X Lug`at / -Toshkent: ЧП "Umid Design", 2021.-188 b.(lotin) Yuklash
63 Jismoniy madaniyat tarixi va sportni boshqarish Jumanov O.S O`quv qo`llanma / O.S. Jumanov.-Toshkent: "Umid Design", 2021.-212 b. (lotin) Yuklash
64 JISMONIY TARBIYA FANI O‘QITUVCHISINING DARS JARAYONLARINI TASHKIL ETISHIDA PSIXOLOGIK YONDASHUVI. PULATOV J. O`quv qo`llanma / J.A. Po‘Latov.-Toshkent: "Umid Design", 2021.-116 b (Lotin) Yuklash
65 Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. R.S. SALOMOV Darslik. T.: «ITA-PRESS», 2014. 296 бет( lotin) Yuklash
66 Jismoniy tarbiya tarix. Jismoniy tarbiya tarix. Ma`ruza matni Namangan 2007 Yuklash
67 Jismoniy tarbiya tarixi F.XO‘JAYEV - Toshkent : “Umid Design”, 2021.-276 b. darslik (lotin) Yuklash
68 Jismoniy tarbiya va sport Tursunaliyev I.A Toshkent: "Umid Design", 2021.-424 b.: darslik (lotin) Yuklash
69 Jismoniy tarbiyada zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan fоydаlаnish Tоlаmеtоv А.A O‘quv qo‘llanma / А.A. Tоlаmеtоv.-Toshkent : "Umid Design", 2021.-172 b.(lotin) Yuklash
70 KARATE WKF SPORT TURI BO‘YICHA MAHORAT OSHIRISH Bekpo‘latov, O‘.R. o‘quv dasturi / Toshkent : ChP "Umid Design, 2021. - 100 b. (lotin) Yuklash
71 Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. N.A. Tastanov darslik: N .A .T astanov.-T .: «Sano-standart» nashriyoti, 2 0 17-yil. 480 bet. lotin Yuklash
72 Kurashda texnik tayyorgarlikni takomillashtirish Akbarov A. Uslubiy qo‘llanma / -Toshkent: XK "Umid Design", 2021.-84 b.(lotin) Yuklash
73 Yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi. M.J.Abdullayev (Darslik). - Т.: "Barkamol fayz media", 2017, 628 bet lotin Yuklash
74 Malakali voleybolchilarga xos jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi. Boyxo‘jayev S.M. Uslubiy qo‘llanma / S.M. Boyxo‘jayev .-Toshkent: "Umid Design", 2021.-92 b.lotin Yuklash
75 Milliy harakatli o`yinlar va Estafetalar F. Xo‘jayev O‘quv qo‘llanma / - Toshkent: “Umid Design”, 2021.-176 b.(lotin) Yuklash
76 MILLIY KURASH TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI F.I.Bobomurodov Chirchiq 2020.O‘quv qo‘llanma (lotin) Yuklash
77 Milliy kurash turlari va uni o`qitish texnologiyalari Q.P Arslonov Тошкент: “Turon zamin ziyo” нашриёти, 2014. -208 б. O’quv qo’llanma (kiril) Yuklash
78 Yengil atletika va uni o`qitish uslubiyati N.Osmonbekova Urganch, UrDU noshirlik bo`limi, 2016-yil. 176 bet.(o`quv-uslubiy qo‘llanma) Yuklash
79 Научно-методические основы спортивной ходьбы Муратова Г.Р., Бойматов Х.Ҳ. Учебное пособие / .- Ташкент: "Umid Design", 2021.-104 стр. Yuklash
80 O‘rta va uzoq masofaga yugurish texnikasini o‘rgatish uslubiyati. Beknazarov, A.R uslubiy tavsiyanoma / A.R. Beknazarov, G‘. Haqnazarov.- Toshkent: XK "Umid Design", 2021.-28 b. Yuklash
81 O‘zbekcha – ruscha – inglizcha sport atamalari lug‘ati Rofiyev X lug`at / X. Rofiyev, Sh. Butayev .-Toshkent: "Umid Design", 2021.-156 b. Yuklash
82 ODAM ANATOMIYASI SAFAROVA D УзДЖТИ нашриёт-матбаа бул ими, 2005 й.Дарслик, I том Yuklash
83 PАUERLIFТING Qodirov O.Q. PАUERLIFТING BILAN SHUG‘ULLANUVCHI SPORTCHILARNI TRENIROVKA JARAYONINI RЕJАLАSHTIRISH USLUBIYATI Uslubiy qo‘llаnmа ТОSHKЕNТ-2021 Yuklash
84 Qisqa masofaga yugurish N.T. To‘xtaboyev o‘quv qo`llanma(lotin)/ - Toshkent: “Barkamol Fayz Media”, 2017. - 184 b. Yuklash
85 Qisqa masofaga yugurish texnikasini o‘rgatish uslubiyati Beknazarov A.R., Haqnazarov G‘.A. -Toshkent: "Umid Design", 2021.- 64 b.uslubiy qo‘llanma (lotin) Yuklash
86 Qisqa masofaga yuguruvchi yosh yengil atletlarni tezkorlik, kuch sifatlarini oshirish va ularning ovqatlanishini tashkillashtirish Abdurayimov K.O. Uslubiy qo‘llanma (lotin)/ K.O. Abdurayimov .-Toshkent: "Umid Design", 2021.-56 b. Yuklash
87 ЕНГИЛ АТЛЕТИКА ҚУДРАТОВ РОПИЖОН Дарслик(кирил)ТОШКЕНТ – 2011Ушбу дарслик жисмоний тарбия институти ва «Енгил атлетика» фани асосий фан ҳисобланган университетларнинг жисмоний тарбия факултетлари талабалари, жисмоний тарбия мутахассислари, ўқитувчилар, малака ошириш факультети тингловчилари ва мураб-бийлар учун мўлжалланган. Yuklash
88 SHAXMAT Xolmirzayev B.S. O‘quv qo‘llanma (lotin)/ - Toshkent : “Umid Design”, 2021.-152 b. Yuklash
89 Shifobaxsh jismoniy tarbiya Sh.A. Agzamova O`quv qo`llanma/(lotin)0‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta`lim vazirligi - Т.: Cho‘lpon nomidagi NMIU, - 160 b. Yuklash
90 Sport o`yinlarini o‘qitish metodikasi Usmonov, A.R. O‘quv qo`llanma(lotin) /- Toshkent: "Umid Design", 2021.-244 b. Yuklash
91 Rahbar psixologik kompetentligini modellashtirishning nazariy-ilmiy asoslari Hayitov O.E. Darslik(lotin) / O. Hayitov.-Toshkent : "Umid Design", 2021.-196 b. Yuklash
92 Sport inshootlari Tolametov, A.A. O`quv qo`llanma(lotin) /-Toshkent: "Umid Design", 2021. - 212 b. Yuklash
93 SPORT MORFOLOGIYASI D.D. SAFAROVA Toshkent 2015, "VNESHINVESTPROM,, MChJ. darslik(lotin) Yuklash
94 Sport o‘yinlari Tursunaliyev, I. A. darslik(lotin) / I. A. Tursunaliyev. -Toshkent: Umid Design, 2021.- 32 b. Yuklash
95 Sport o‘yinlari musobaqalarida hakamlar imo-ishoralarini qo‘llash usullari F.Kulbulov Toshkent-202. Uslubiy qo‘llanma (lotin) Yuklash
96 Sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyati (Basketbol) O.S.Jumanov O‘quv qo‘llanma(lotin)-Toshkent: “Umid Design”, 2021.-136 b. Yuklash
97 Sport o‘yinlari Tursunaliyev, I. A. Darslik (lotin)/ I. A. Tursunaliyev. -Toshkent: Umid Design, 2021.- 32 b. Yuklash
98 Sport pedagogik mahoratini oshirish (voleybol) Xodjayev, P., Ibragimov B. O`quv qo`llanma(lotin) / -Toshkent: "Umid Design", 2021.-124 b. Yuklash
99 Sport pedagogik mahoratini oshirish (yengil atletika) Olimov M.S. Darsiik (lotin)/ — Toshkent: — 0 ‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. — 320 bet. Yuklash
100 Sport pedagogik mahoratini oshirish Usmanxodjayev, T. U O`quv qo`Ilanma(lotin)/OIiy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. — Т.: Choipon nomidagi NM IU, 2018. - 272 b. Yuklash
101 SPORT PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISH FANIDAN Umarov D.X O’QUV-USLUBIY MAJMUA.TOSHKENT Yuklash
102 Sport tibbiyoti. В. М. Saidov. -Т .: «Fan va texnologiya», 2013, 480 bet.Darslik(lotin) Yuklash
103 Sport va miliy o`yinlar (Futbol) Nurimov R.I., Abidov Sh.U TOSHKENT - 2015 «ITA-PRESS» 180 b.Darslik(lotin) Yuklash
104 Sport va milliy oyinlar (futbol) Nurimov R. TOSHKENT 2015 "ITA-PRESS`` 180b Yuklash
105 Sportchilarni psixologik tayyorlash Po‘latov, J.A., Yeldasheva G. O‘quv qo‘llanma(LOTIN) /-Toshkent: "Umid Design", 2021.-136 b. Yuklash
106 Sport o‘yinlarini o‘qitish metodikasi Usmonov, A.R. O‘quv qo‘llanma (LOTIN)/ A.R. Usmonov.- Toshkent: "Umid Design", 2021.-244 b. Yuklash
107 Sport pedagogik mahoratini oshirish (futbol). N.M. Yusupov va boshq. 0 ‘quv qo‘llanma (LOTIN). N.M. Yusupov va boshq. / 0 ‘zR Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. O ‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti. Т.: «Iqtisod-Moliya», 2015. 152 bet. Yuklash
108 Борьба Сuмбо (самозащита без оружия) Ташходжаев, Х. М. Т: Yangi nashr. 2011, - 108 с. Yuklash
109 Курash sport mashg‘ulotining o‘ziga xos xususiyatlari va asosiy tamoyillari Qosimov U. Uslubiy qo‘llanma(lotin) / U. Qosimov .-Toshkent: "Umid Design", 2021. -48 b. Yuklash
110 Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Ayrapetyants L.R., Pulatov A.A. Jismoniy tarbiya institutlari va Oliy pedagogika bilim yurtlari uchun darslik. 2011. - 279b. Yuklash
111 Yengil atletika turlarini o‘qitish uslubiyati Rafiyev H.T. O‘quv qo‘llanma / H.T.- Rafiyev Toshkent: "Umid Design", 2021.-300 b. Yuklash
112 Yengil atletika turlarini o‘rgatish Normuradov A.N. Darslik (lotin) / A.N. Normuradov.- Toshkent: "Umid Design", 2021.-300 b. Yuklash
113 Yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi. M.J.Abdullayev, M.S.Olimov, (Darslik, lotin). - Т.: "Barkamol fayz media", 2017, 628 bet. Yuklash
114 Yosh futbolchilarning texnik tayyorlashda tizimli yondashish F. Xo‘jayev, U. Radjapov O‘quv qo‘llanma (lotin)/-Toshkent: СhP “Umid Design”, 2021.-232 b. Yuklash
115 YOSH YENGIL ATLETIKACHILARNI YENGIL ATLETIKA TURLARI TEXNIKASIGA O’RGATISH USLUBIYATI G’aniboyev I.D O’quv uslubiy qo’llanma.TOSHKENT. O’zDJTI nashriyot-matbaa bo’limi, 2015 y. Yuklash
116 JISMONIY MADANIYAT NAZARIYASI VA METODIKASI YUNUSOVA D.C. Toshkent – 2020. O‘QUV QO‘LLANMA (lotin) Yuklash
117 Азбука бадминтона Павлова Л. К. Катеринич Я. И. учебная программа /Л.К. Павлова, Я.И. Катеринич .-Ташкент: "Umid Design", 2021.-40 с. Yuklash
118 Анализ тренировочного процесса Мирзаянц, Валерий Суренович. Mетодическая рекомендательная характеристика / - Ташкент : Umid Design, 2021. - 72 с Yuklash
119 Жисмоний тарбия назарияси ва услубиятининг амалиёти Мадаминов Б. Тошкент: «Муҳаррир» нашриёти, 2013,132 б. қўлланма (кирил) Yuklash
120 Гигиена физического воспитания и спорта Вайнбаум Я.С. Учеб. пособие/ - М.: Издательский центр «Академию>, 2002. - 240 с. Yuklash
121 Гимнастика и методика преподавания В. М. Смолевского. Учебник/- Изд. 3-е, перераб., доп. — М.: Физкультура и спорт, 1987. —336 с, ил. Yuklash
122 Курash sport mashg‘ulotining o‘ziga xos xususiyatlari va asosiy tamoyillari Qosimov U. Uslubiy qo‘llanma / -Toshkent: "Umid Design", 2021. -48 b. Yuklash
123 Методика обучения настольному теннису. Нормурадов А.Н. учебник / А.Н. Нормурадов.-Ташкент: "Umid Design", 2021.-256 с Yuklash
124 Эркин Олимпиада — жахон спорти байрами Эрназаров, Э. Т.: «Шарк», 2008. — 224 б. Yuklash
125 Олимпия спорт турлари - ютук ва истиқболлари Худудий илмий-назарий анжуман материаллари Наманган: 2017.-250 б Худудий илмий-назарий анжуман материаллари Yuklash
126 Патологические состояния и заболевания у спортсменов Холходжаев, О. Методическое пособие - Ташкент : Umid Design, 2021. - 40 с. Yuklash
127 Плавание Викулов А.Д. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / — М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. —367 с Yuklash
128 Плавание Цуцкарев, Д., Каримов Р. Учебная программа / -Ташкент: "Umid Design", 2021.-136 стр Yuklash
129 Спортивная психология Гаппаров, Захид Гаппарович Учебник для студ. ин-та физкультуры / - Т.: ООО «Мехридарё«, 2009, - 312 б. Yuklash
130 Техника и тактика вольной борьбы. Алиханов И. И. Изд. 2-е, перераб., доп. — М.: Физкультура и спорт, 1986. — 304 с, ил. (издание второе, переработанное и дополненное) Yuklash
131 JISMONIY TARBIYA VA OLIMPIYA HARAKATI TARIХI fanidan O’QUV USLUBIY MAJMUA Tuzuvchi o’qit. A S Amirov o’quv uslubiy majmua SamDUKF nashri, 2021 350 bet (lotin) Yuklash
132 Jismoniy tarbiya va sport Tuzuvchi O’qit A S Amirov J Karimov N Abdullayev B Ashurov O’quv uslubiy majmua SamDUKF nashri, 2021 291 bet Yuklash
133 Kurash nazariyasi va uslubiyati fanidan O’QUV USLUBIY MAJMUA Tuzuvchi O Arabov A Amirov KATTAQO’RG’ON 2021 204 b (lotin) Yuklash
134 MILLIY HARAKATLI O’YINLARNI O’RGATISH METODIKASI fanidan O’QUV USLUBIY MAJMUA Tuzuvchi A Amirov KATTAQO’RG’ON 2021 139 b (lotin) Yuklash
135 Sport pedagogik maxorotni oshrish (kurash) O’qtuvchi A O Arabov A S Amirov SAMARQAND 2021 o’quv uslubiy majmua. Samarqand SamDU nashri, 2021 311 bet. Yuklash
136 SPORT FIZIOLOGIYASI fanidan O’QUV USLUBIY MAJMUA Tuzuvchi M N Xayitova KATTAQO’RG’ON 2021 104 bet (lotin) Yuklash
137 YENGIL ATLETIKANI O’RGATISH METODIKASI fanidan O’QUV USLUBIY MAJMUA Tuzuvchi A Amirov KATTAQO’RG’ON 2021 110 bet (lotin) Yuklash
138 Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi fanidan O’QUV USLUBIY MAJMUA Tuzuvchi M N Xayitova KATTAQO’RG’ON 2021 yil 162 bet (lotin) Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.