Sayt test rejimida ishlamoqda

Matematika

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 Algebra va matematik analiz asoslari. 1-qism Abduhamidov A., Nasimov H., Nosirov U., Husanov J. Yuklash
1 Amaliy matematika o`quv qo`llanma Yuklash
2 Boshlangich sinflarda matematika oqitish metodikasi o`quv qo`llanma Yuklash
3 Chizma geometriya Abdurahmonov Sh. Yuklash
4 Chizma geometriya Murodov Sh., Hakimov L., Xolmirzayev A. Yuklash
5 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika A.Rasulov va b. Yuklash
6 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika Farmonov Sh. va b. Yuklash
7 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika Rasulov A.S., Raimova G.M., Sarimsakuva X.K. Yuklash
8 Extimolliklar nazariyasi va matematik statistika o`quv qo`llanma Yuklash
9 Matematika. Amaliy mashg‘ulotlar uchun uslubiy qo`llanma o`quv qo`llanma Yuklash
10 Matematika qollanma o`quv qo`llanma Yuklash
11 Oliy matematika H.Latipov, R.Abzalimov, I.Urazbayeva Yuklash
12 Oliy matematika misol va masalalarda P.Danko va b. Yuklash
13 Oliy matematikadan masalalar to`plami (V.Minorskiy) V.Minorskiy Yuklash
14 Алгебра ва сонлар назарияси Хожиев А., Файнлейб А. Yuklash
15 Сборник задач и упражнений по математическому анализу. Демидович Б.П. Yuklash
16 Ҳисоблаш математикаси асослари Бойзоқов A., Қаюмов Ш. Yuklash
17 Ҳисоблаш математикаси ва дастурлаш Aбдиқодиров А. Yuklash
18 Boshlang`ich matematika kursi nazariyasi (2) B.Abdullayeva, A.Sadikova, N.Hamidova "Innovatsiya-ziyo" 2018 Yuklash
19 Oliy matematika F.Rajabov, S.Masharipova Oliy matematika F.Rajabov, S.Masharipova(O` q) lotin "Turon- Iqbol" nashriyoti, 2007-y Yuklash
20 MENTAL ARIFMETIKA Arthur Benjamin and Michael Shermer The Mathemagieian`s Guide to lightning caleulation Yuklash
21 TENGSIZLIKLAR-I. ISBOTLASHNING KLASSIK USULLARI Sh. Ismailov, A. Qo’chqorov, B. AbdurahmonovSh. Tengsizliklar-I. Isbotlashning klassik usullari /(O`q) Lotin Toshkent, 2008 y. Yuklash
22 Qiziqarli matematika va olimpiada masalalari A. S. Yunusov, Qiziqarli matematika va olimpiada masalalari. A. S. Yunusov,.(O`q) lotin,,0 ‘qituvchi" NMIU, 2007 Yuklash
23 MODUL TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TAYYORLANGAN MISОL VА MАSHQLАR TO’PLАMI D.YUNUSОVА, А.YUNUSОV MODUL TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TAYYORLANGAN MISОL VА MАSHQLАR TO’PLАMI D.YUNUSОVА, А.YUNUSОV(O`q) lotin) Yuklash
24 МАТЕМАТИК АНАЛИЗ КУРСИДАН МИСОЛ ВА МАСАЛАЛАР ТУПЛАМИ А. САЪДУЛЛАЕВ, Г. ХУДОЙБЕРГАНОВ МАТЕМАТИК АНАЛИЗ КУРСИДАН МИСОЛ ВА МАСАЛАЛАР ТУПЛАМИ А. САЪДУЛЛАЕВ, Г. ХУДОЙБЕРГАНОВ (O`q)kirill 2000 Yuklash
25 Python asoslari Guido van Rossum Python asoslari Guido van Rossum (O`q) lotin 1991 Yuklash
26 Integral tenglamalar M.Salohiddinov Integral tenglamalar M.Salohiddinov darslik (Lotin)2007 Yuklash
27 Algebra va sonlar nazariyasi D.YUNUSОVА, А.YUNUSОV Algebra va sonlar nazariyasi D.YUNUSОVА, А.YUNUSОV O`q (Lotin) 2007 Yuklash
28 SONLI QATORLAR, FUNKSIONAL QATORLAR, XOSMAS INTEGRALLAR VA PARAMETRGA BOG’LIQ XOS VA XOSMAS INTEGRALLAR U.E.Mamirov . R.Mardiyev SONLI QATORLAR, FUNKSIONAL QATORLAR, XOSMAS INTEGRALLAR VA PARAMETRGA BOG’LIQ XOS VA XOSMAS INTEGRALLAR U.E.Mamirov . R.Mardiyev Uslubiy o`quv qo`llanma 2011 Yuklash
29 Олий математика математика Б. АБДАЛИМОВ Олий математика математика . АБДАЛИМОВ darslik (Kirill) 1994 Yuklash
30 MATEMATIKA OLIY Shukurov H.R MATEMATIKA OLIY Shukurov H.R darslik (kirill)2016 Yuklash
31 MATEMATIKA O‘QITISH METODIKASI Ostonov Q., Mardonov E.M., Mominov U MATEMATIKA O‘QITISH METODIKASI Ostonov Q., Mardonov E.M., Mominov U uslubiy qo`llanma lotin 2016 Yuklash
32 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI M. ARIPOV, B. BEGALOV Axborot texnologiyalari/M.Aripov, B. Begalov, Sh. Begimqulov, A 90 M. Mamarajabov.— Т.: Noshir, 2009.— 368-b. Yuklash
33 Matematik mantiq va algoritmlar nazariyasi elementlari А.S.YUNUSОV Matematik mantiq va algoritmlar nazariyasi elementlari А.S.YUNUSОV o`quv qo`llanma (lotin) 2006 Yuklash
34 OLIY MATEMATIKA MASALALAR TO‘PLAMI NAZORAT TOPSHIRIQLARI I QISM SH. R. XURRAMOV Sh.R. Xurramov. Oliy matematika (masalalar to‘plami, nazorat topshiriqlari). Oliy ta’lim muassasalari uchun o‘quv qo‘llanma. 1-qism. –T.: «Fan va texnologiya», 2015, 408 bet. Yuklash
35 LIDER KIDS MENTAL ARIFMETIKA 1 NIZOMOVA DILNOZA VALIJON QIZI LIDER KIDS MENTAL ARIFMETIKA NIZOMOVA DILNOZA VALIJON QIZI Yuklash
36 Algebra va matematik analiz asoslari. A. U. Abduhamidov, H. A. Nasimov Algebra va matematik analiz asoslari.A. U. Abduhamidov, H. A. Nasimov darslik (lotin) 2008 Yuklash
37 Algebra va matematik analiz asoslari. 2-qism A.U.Abduhamidov, H.A.Nasimov Algebra va matematik analiz asoslari. 2-qism A.U.Abduhamidov, H.A.Nasimov darslik (Lotin) 2008 Yuklash
38 Geometriyadan masalalar to`plami E.E.Jumayev Geometriyadan masalalar to`plami E.E.Jumayev O`quv qo`llanma (Lotin) 2005 Yuklash
39 Obyektga mo`ljalangan dasturlash Sh.A.Nazirov, R.V.Qobulov Obyektga mo`ljalangan dasturlash Sh.A.Nazirov, R.V.Qobulov O`quv qo`llanma (lotin) 2007 Yuklash
40 Mоliya mаtеmаtikаsi Q. Sаfаyеva Mоliya mаtеmаtikаsi Q. Sаfаyеva darslik (lotin) 2012 Yuklash
41 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika A.A.Abdushukurov Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika A.A.Abdushukurov O`quv qo`llanma (lotin) 2010 Yuklash
42 Oddiy differensial tenglamalar nazariyasiga kirish A.B. Hasanov Oddiy differensial tenglamalar nazariyasiga kirish [Matn]/ A.B.Hasanov. – 2019. – 325 b. Yuklash
43 ROBOTOTEXNIKAGA KIRISH Buranov X ROBOTOTEXNIKAGA KIRISH Buranov X o`quv qo`llanma (lotin) 2021 Yuklash
44 ANALIZ ASOSLARIARI R. Mardiyev, S.E. Usmanov R. Mardiyev, S.E. Usmanov. Analiz asoslari fani uchun o‘quv qo‘llanma. – Samarqand: SamDU nashri, 2021 y. – 283 b Yuklash
45 EHTIMOLLAR NAZARIYASI TARIXI Xalikulov S.I., Quljonov Xalikulov S.I., Ostonov Q. Ehtimollar nazariyasi tarixi. Uslubiy qo‘llanma. - Samarqand: SamDU nashri, 2019.- 67 бет Yuklash
46 ALGORITMLASH VA DASTURLASH ASOSLARI A.R. AZAMATOV quv qo‘llanma/A.R. Azamatov; 0‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsusta`lim vazirligi, 0‘rta maxsus, kasb-hunarta’limi markazi. To`rtinchi nashri. — T : Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy lotin 2013 Yuklash
47 TALABALAR MATEMATIKA OLIMPIADASI MASALALARI R.M.MADRAHIMOV, N.B.KAMALOV TALABALAR MATEMATIKA OLIMPIADASI MASALALARIR.M.MADRAHIMOV, N.B.KAMALOVUrganch davlat universiteti noshirlik bo‘limi,Uslubiy qo`llanma (lotin) 2014. 208 bet. Yuklash
48 OLIY MATEMATIKA MASALALAR TO‘PLAMI NAZORAT TOPSHIRIQLARI 2-qism SH. R. XURRAMOV Sh.R. Xurramov. Oliy matematika ( masalalar to‘plami, nazorat topshiriqlari). Oliy ta’lim muassasalari uchun o‘quv qo‘llanma. 2-qism. –T.: «Fan va texnologiya», 2015, 300 - bet. Yuklash
49 C va C++ TILI Sh.A.Nazirov, R.V.Qobulov Sh.A.Nazirov, R.V.Qobulov, M.R.Babajanov «C va C++ TILI» Informatika fanidan o’quv qo’llanma //TATU 489 b. Toshkent, 2012. Yuklash
50 MATEMATIKA TESTLAR TOPLAMI 1-QISM MATEMATIKA TESTLAR TOPLAMI 1-QISM MATEMATIKA TESTLAR TOPLAMI 1-QISM Yuklash
51 OLIY MATEMATIKA MASALALAR TO‘PLAMI NAZORAT TOPSHIRIQLARI 3-qism SH. R. XURRAMOV Sh.R. Xurramov. Oliy matematika ( masalalar to‘plami, nazorat topshiriqlari). Oliy ta’lim muassasalari uchun o‘quv qo‘llanma. 3-qism. –T.: «Fan va texnologiya», 2015, 279 - bet Yuklash
52 DEFORMATSIYALANUVCHI QATTIQ JISM MEXANIKASI O’. Nishonov DEFORMATSIYALANUVCHI QATTIQ JISM MEXANIKASI O’. Nishonov o`quv qo`llanma(lotin)2021 Yuklash
53 МАТЕМАТИК АНАЛИЗ 1-ҚИСМ Т. АЗЛАРОВ, Ҳ. МАНСУРОВ Азларов Т., Мансуров Ҳ. Математик анализ: Университет ва пед. инс- титутлар талабалари учун дарслик: 2 қисмли. 1-қ.— Қайта ишланган ва тўлдирилган 2-наш- ри.— Т.: Уқитувчи, 1994.—416 б. Yuklash
54 МАТЕМАТИК АНАЛИЗ 2-ҚИСМ Алзаров Азларов Т., Мансуров Ҳ. Математик анализ: Университет ва пед. инс- титутлар талабалари учун дарслик: 2 қисмли. 2-қ.— Қайта ишланган ва тўлдирилган 2-наш- ри.— Т.: Уқитувчи, 1994.—416 б. Yuklash
55 ALGORITMLASH VA DASTURLASH ASOSLARI A.R. AZAMATOV Azamatov, A. R. A36 Algoritmlash va dasturlash asoslari: kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma/A.R. Azamatov; 0‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsusta`lim vazirligi, 0‘rta maxsus, kasb-hunarta’limi markazi. To`rtinchi nashri. — T : Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. - 232 b. Yuklash
56 Algebra va matematik analiz asoslari A.Abduhamidov,H.Nasimov Algebra va matematik analiz asoslari 1 qism A Abduhamidov,H Nasimov(lotin)``O‘qituvchi“ nashriyoti, 2001 Yuklash
57 OLIY MATEMATIKA R. Muminova S. Turdaxunova R. Muminova, S.Turdaxunova. Oliy matematika. Masalalar to‘plami. T.: “IQTISOD-MOLIYA” nashriyoti, 2007 y. 204 bet. Yuklash
58 ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR NAZARIYASIGA KIRISH R. Muminova S. Turdaxunov Hasanov A.B. Oddiy differensial tenglamalar nazariyasiga [Matn]/ A.B.Hasanov. – 2019. – 345 b. Yuklash
59 Elektrodinamika Abdumalikov A. Abdumalikov A.A. A15 Elektrodinamika: universitetlar va pedagogik universitetlar uchun darslik / A.A.Abdumalikov. — Т.: Choipon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi,(lotin) 2011. — 344 b. Yuklash
60 Umumiy nisbiylik nazariyasi Fayzullayev.B.A Umumiy nisbiylik nazariyasi Fayzullayev.B.A o`quv qo`llanma (lotin) 2010 Yuklash
61 Klassik statistik fizikaMatematik mantiq va diskret matematika 2 jild H.To`rayev,I.Azizov Klassik statistik fizika.Oliy o`quv yurtlari talabalari uchun qo`llanma.(kirill)-T.:"O`zbekiston",2003,-352b Yuklash
62 Nazariy fizika kursi 4 jild Termodinamika va statistik fizika А.А. ABDUMALIKOV, R. MAMATQULOV Nazariy fizika kursi 4 jild Termodinamika va statistik fizika А.А. ABDUMALIKOV, R. MAMATQULOV darslik (lotin)2006 Yuklash
63 Oddy differensial tenglamalar nazariyasiga kirish A.B. Hasanov Hasanov A.B. Oddiy differensial tenglamalar nazariyasiga [Matn]/ A.B.Hasanov.Darslik (lotin) – 2019. – 345 b. Yuklash
64 Oliy matematika asoslari 1 qism T.Jo`rayev Т.: Узбекистон, 1994,— 280 б.( darslik kiril) Yuklash
65 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА И. Л. Ерош, М. Б. Сергеев Ерош И. Л., Сергеев М. Б., Соловьев Н. В. Е78 Дискретная математика: Учеб. пособие /СПбГУАП. СПб., 2005. Yuklash
66 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА И. Л. Ерош, М. Б. Сергеев Ерош И. Л., Сергеев М. Б., Соловьев Н. В. Е78 Дискретная математика: Учеб. пособие /СПбГУАП. СПб., 2005. Yuklash
67 ANALITIK GEOMETRIYA ANALITIK GEOMETRIYA ( MAJMUAA) ANALITIK GEOMETRIYA ( MAJMUAA) Yuklash
68 Chiziqli algebra va analitik geometriya Chiziqli algebra va analitik geometriya (Majmua) Chiziqli algebra va analitik geometriya (Majmua) Yuklash
69 Algebra va sonlar nazariyasi Algebra va sonlar nazariyasi (MAJMUA) Algebra va sonlar nazariyasi (MAJMUA) Yuklash
70 Chiziqli algebra va analitik geometriya Chiziqli algebra va analitik geometriya (Majmua) Chiziqli algebra va analitik geometriya (Majmua) Yuklash
71 Matematik analiz Matematik analiz (Majmua) Matematik analiz (Majmua) Yuklash
72 Matematik analiz Matematik analiz (Majmua) Matematik analiz (Majmua) Yuklash
73 Matematik TSH Matematik TSH (majmua) Matematik TSH (majmua) Yuklash
74 Matematika o`qitish metodikasi S Alixonov Matematika o`qitish metodikasi Darslik S Alixonov Toshkent 2011 Yuklash
75 Ekonometrika asoslari fanidan laboratoriya mashg`ulotlarini bajarish Ekonometrika asoslari fanidan laboratoriya mashg`ulotlarini bajarish Ekonometrika asoslari fanidan laboratoriya mashg`ulotlarini bajarish Yuklash
76 Funksional analiz Misol va masalalar yechish Funksional analiz Misol va masalalar yechish O`quv qo`llanma Funksional analiz Misol va masalalar yechish O`quv qo`llanma Yuklash
77 Ekonometrika I Xabibullayev, A Jumayev Ekonometrika O`quv qo`llanma I Habibullayev, A Jumayev Toshkent Yuklash
78 Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi Gabreal Kramer Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi Gabreal Kramer Yuklash
79 ANALITIK GEOMETRIYA KURSI BO‘YICHA MASALALAR YECHISH A.Gaziyev, I.Israilov ANALITIK GEOMETRIYA KURSI BO‘YICHA MASALALAR YECHISH A.Gaziyev, I.Israilov Yuklash
80 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika Gmurman Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika Gmurman 1979 Yuklash
81 Differensial geometriya A_Narmanov Differensial geometriya A_Narmanov Yuklash
82 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika A.A.Abdushukurov Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika A A Abdushukurov O`quv qo`llanma (lotin) 2010 Yuklash
83 Algebra va sonlar nazariyasi. 1-qism R.Nazarov Algebra va sonlar nazariyasi. 1-qism R.Nazarov (kirill )1993 Yuklash
84 Algebra va sonlar nazariyasi. 1-qism R.Nazarov Algebra va sonlar nazariyasi. 1-qism R.Nazarov (kirill )1993 Yuklash
85 Differensial geometriya va topologiya kursidan masalalar to`plami. Narmanov A.Ya, Sharipov A.S Differensial geometriya va topologiya kursidan masalalar to`plami. Narmanov A.Ya, Sharipov A.S(lotin) 2014 Yuklash
86 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika Gmurman Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika Gmurman 1979 kirill Yuklash
87 Oddiy deferensial tenglamalar uchun chegaraviy masalalarni o`q otish usuli bilan sonli yechish A.ABDIRASHIDOV Oddiy differensial tenlamalar uchun chegaraviy masalalarni o‘q otish usuli bilan sonli yechish. Uslubiy ko‘rsatmalar. – Samarqand: SamDU, 2016. – 48 bet. Yuklash
88 Сборник задач по дифференциальным уровнениям А.Ф.Филиппов Сборник задач по дифференциальным уравнениям А.Ф.Филиппов (рус) 2000. 176 стр Yuklash
89 ANALITIK GEOMETRIYA NARMANOV ABDIG’APPOR ANALITIK GEOMETRIYA . A.NARMANOV darslik (lotin) 2020 Yuklash
90 EKONOMETRIKA G.Nasritdinov EKONOMETRIKA G.Nasritdinov O`quv qo`llanma (lotin) 2008. 252 b Yuklash
91 Nazariy mexanikadan masalalar to`plami I.V.Meshcheskiy Nazariy mexanikadan masalalar to`plami I.V.Meshcheskiy O`quv qo`llanma (kirill) 1989 Yuklash
92 Oddiy differensial tenglamalar M.S. Salohidinov.G`. N. Nasritdinov Oddiy differensial tenglamalar M.S. Salohidinov.G`. N. Nasritdinov darslik (kirill) 1994. 383 bet Yuklash
93 MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH E.M.Mardonov MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH E.M.Mardonov.O`quv qo`llanma (lotin) 2020 Yuklash
94 АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ Р. Ю. Царев Алгоритмы и структуры данных .учеб. пособие (рус)Р. Ю. Царев. Красноярск . 2013. 160 c. Yuklash
95 CHIZMACHILIK M.K.Xalimov CHIZMACHILIK M.K.Xalimov O`quv qo`llanma (lotin) 2013 Yuklash
96 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS Yuklash
97 Hisoblash usullari. Maxmudov J Hisoblash usullari. Maxmudov J . O’quv-uslubiy majmua. (lotin ) Samarqand SamDU nashri 2011. 282 bet Yuklash
98 ODDIY DIFFERENSIAL TENLAMALAR UCHUN CHEGARAVIY MASALALARNI O‘Q OTISH USULI BILAN SONLI YECHISH A.ABDIRASHIDOV ODDIY DIFFERENSIAL TENLAMALAR UCHUN CHEGARAVIY MASALALARNI O‘Q OTISH USULI BILAN SONLI YECHISH A.ABDIRASHIDOV.O`quv qo`llanma.(lotin) 2016.48 bet Yuklash
99 Husnixat va uni o`qitish metodikasi H.G`ulomova Husnixat va uni o‘qitish metodikasi. X.G‘ulomova. G.Mamatova.Sh. o‘quv qo‘llanma (lotin) 2007. 76 b. Yuklash
100 ОБЩИЙ КУРС ФИЗИКИ ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА Д.В.Сивухин ОБЩИЙ КУРС ФИЗИКИ ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА Д.В.Сивухин. Yuklash
101 Oddiy differensial tenglamalar. M.S.Salohiddinov, F.N. Nasritdinov. Oddiy differensial tenglamalar. M.S. Salohiddinov, F.N. Nasritdinov. 1994 Yuklash
102 Oliy matematika D.Rahimov Oliy matematika. D.Rahimov . Darslik (lotin) 2006. 464 b. Yuklash
103 Ehtimollar nazaryasi va matematika statistika A.S.Rasulov Ehtimollar nazaryasi va matematika statistika A.S.Rasulov Darslik (lotin) 2006. 272bet Yuklash
104 Umumiy fizika kursi S.E.Frish. Umumiy fizika kursi S.E.Frish. darslik (kirill) 1951.294 bet Yuklash
105 Oddiy defferensial tenglamalar M.S.Salohiddinov, F.N. Nasritdinov. Oddiy defferensial tenglamalar M.S.Salohiddinov, F.N. Nasritdinov. darslik (kirill) 1994. 383 bet Yuklash
106 Umumiy fizika kursi Raxmatullayev M Umumiy fizika kursi.Mexanika.Raxmatullayev M O`quv qo`llanma (kirill) 1995. 352 bet Yuklash
107 Алгоритмы и структуры данных Новая версия для Оберона + CD Никлаус Вирт Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона + CD Никлаус Вирт Пер. с англ. Пресс, 2011. 272 с. Yuklash
108 Analitik geometriya va chiziqli algebra T.Sh. Shodiyev Analitik geometriya va chiziqli algebra T.Sh. Shodiyev Darslik Kirill O`qituvchi 1984. 320 b Yuklash
109 Matematik mantiq va diskret matematika Hotam To`rayev Matematik mantiq va diskret matematika.Hotam To`rayev. O`quv qo`llanma (kirill) O`qituvchi 2003 Yuklash
110 Matematik mantik va diskret matematika 2 qism Hotam To`rayev Matematik mantik va diskret matematika 2 qism.Hotam To`rayev .Darslik (lotin) Toshkent 2011 Yuklash
111 Discrete Mathematics and Its Applications Kenneth H. Rosen Discrete Mathematics and Its Applications. Kenneth H. Rosen New York 2012 Yuklash
112 Matematik mantiq va algaritmlar nazariyasi elementlari A. S. YUNUSOV Matematik mantiq va algoritmlar nazariyasi elementlari. A.S.YUNUSOV Yangi asr avlodi 2006 yil Yuklash
113 Matematika N.Hamedova. Z.Ibragimova Matematika.N.Hamedova. Z.Ibragimova Darslik.(lotin) Toshkent 2007 Yuklash
114 NAZARIY MEXANIKA M .M .M irsaidov L.I. Boymurodova NAZARIY MEXANIKA M .M .M irsaidov L.I. Boymurodova O`quv qo`llanma (lotin) 2009 Yuklash
115 EKONOMETRIKA G.Nasritdinov EKONOMETRIKA G.Nasritdinov O`quv qo`llanma (lotin) 2008. 252 b Yuklash
116 NAZARIY МЕХАNIKA fanidan qisqa masalalar to‘plami O.E.Kepe. Ya.A.Vipa NAZARIY МЕХАNIKA fanidan qisqa masalalar to‘plami O.E.Kepe. Ya.A.Vipa .Darslik.(lotin) Toshkent.2008 Yuklash
117 NAZARIY MEXANIKA. STATIKA VA KINEMATIKA 1 Jild H.T.TO‘RAYEV, A.TILAVOV Nazariy mexanika. Statistika va kinematika.N.T.To`rayev darslik: jild I N.T. To‘rayev. Toshkent: Noshir, 2012. 304 bet Yuklash
118 BOSHLANG‟ICH MATEMATIKA KURSI NAZARIYASI F.Qosimov M.Qosimova Boshlang‟ich matematika kursi nazariyasi. F.M.Qosimov M.M.Qosimova O`quv qo`llanma (lotin) Buxoro 2021 y. Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.